Swedish

Detailed Translations for ordna from Swedish to Dutch

ordna:

ordna verb (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
  regelen; schikken
  • regelen verb (regel, regelt, regelde, regelden, geregeld)
  • schikken verb (schik, schikt, schikte, schikten, geschikt)
 2. ordna (beställa)
  voorschrijven; bevelen; gelasten; gebieden; dicteren
  • voorschrijven verb (schrijf voor, schrijft voor, schreef voor, schreven voor, voorgeschreven)
  • bevelen verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • gebieden verb (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)
  • dicteren verb (dicteer, dicteert, dicteerde, dicteerden, gedicteerd)
 3. ordna (organisera)
  regelen; arrangeren; afspreken; bedisselen
  • regelen verb (regel, regelt, regelde, regelden, geregeld)
  • arrangeren verb (arrangeer, arrangeert, arrangeerde, arrangeerden, gearrangeerd)
  • afspreken verb (spreek af, spreekt af, sprak af, spraken af, afgesproken)
  • bedisselen verb (bedissel, bedisselt, bedisselde, bedisselden, bedisseld)
 4. ordna (indela)
  rangschikken; rangordenen
  • rangschikken verb (rangschik, rangschikt, rangschikte, rangschikten, gerangschikt)
  • rangordenen verb (rangorden, rangordent, rangordende, rangordenden, gerangordend)
 5. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archiveren; opslaan; opbergen; bewaren
  • archiveren verb (archiveer, archiveert, archiveerde, archiveerden, gearchiveerd)
  • opslaan verb (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • opbergen verb (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • bewaren verb (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
 6. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  rangschikken; classificeren
  • rangschikken verb (rangschik, rangschikt, rangschikte, rangschikten, gerangschikt)
  • classificeren verb (clasificeer, clasificeert, clasificeerde, clasificeerden, geclassificeerd)
 7. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  regelen; arrangeren; iets op touw zetten
 8. ordna (fixa)
 9. ordna (uppställa i led)
 10. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  installeren; inrichten
  • installeren verb (installeer, installeert, installeerde, installeerden, geïnstalleerd)
  • inrichten verb (richt in, richtte in, richtten in, ingericht)
 11. ordna
 12. ordna (jämna; släta ut)
  rechtmaken
  • rechtmaken verb (maak recht, maakt recht, maakte recht, maakten recht, recht gemaakt)
 13. ordna (reglera; styra; inrätta)
  reglementeren
  • reglementeren verb (reglementeer, reglementeert, reglementeerde, reglementeerden, gereglementeerd)
 14. ordna (rada upp; ställa på rad)
  scharen
  • scharen verb (schaar, schaart, schaarde, schaarden, geschaard)
 15. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  sorteren; rangeren; schiften; uitzoeken; ordenen
  • sorteren verb (sorteer, sorteert, sorteerde, sorteerden, gesorteerd)
  • rangeren verb (rangeer, rangeert, rangeerde, rangeerden, gerangeerd)
  • schiften verb (schift, schiftte, schiftten, geschift)
  • uitzoeken verb (zoek uit, zoekt uit, zocht uit, zochten uit, uitgezocht)
  • ordenen verb (orden, ordent, ordende, ordenden, geordend)

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ordna:

NounRelated TranslationsOther Translations
afspreken överenskommande
bewaren förvaring
inrichten inredning; möblering
ordenen arrangerad; ordnat
rangschikken klassificera
regelen organisera; ställa in
schikken arrangerad; ordnat
uitzoeken välja
voorschrijven ordnat
VerbRelated TranslationsOther Translations
afspreken ordna; organisera komma överens om; samlas; träffa varandra; träffas; överenskomma
archiveren arkivera; förvara; ordna; spara arkivera
arrangeren anordna; arrangera; ordna; organisera arrangera; gruppera; orkestrera
bedisselen ordna; organisera
bevelen beställa; ordna befalla; beordra; kommendera; kungöra; påbjuda
bewaren arkivera; förvara; ordna; spara bevaka från; bevara; förvara; inlägga; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager
classificeren gruppera; klassifiera; ordna; sortera
dicteren beställa; ordna diktera; diktera ett brev
gebieden beställa; ordna befalla; beordra; diktera; föreskriva; förestava; kommendera; kungöra; påbjuda
gelasten beställa; ordna befalla; beordra; diktera; föreskriva; förestava; kommendera; kungöra; påbjuda
iets op touw zetten anordna; arrangera; ordna; organisera
iets regelen fixa; ordna
in het gelid stellen ordna; uppställa i led
inrichten anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med möblera; tillhandahålla
installeren anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med installera; montera; sätta ihop; tillsätta
op orde brengen ordna
opbergen arkivera; förvara; ordna; spara låsa in; röja undan; röja upp
opslaan arkivera; förvara; ordna; spara avhålla sig; avstå; bevara; hålla tillbaka; lagra; spara
ordenen ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera; katalogisera; punktera ut
rangeren ordna; rangera; reda ut; sortera
rangordenen indela; ordna
rangschikken gruppera; indela; klassifiera; ordna; sortera rangordna
rechtmaken jämna; ordna; släta ut
regelen anordna; arrangera; göra i ordning; ordna; organisera; reglera; se till avstämma; fixa; göra i ordning; justera
reglementeren inrätta; ordna; reglera; styra
scharen ordna; rada upp; ställa på rad
schiften ordna; rangera; reda ut; sortera bli sur; föredra; surna; ta; ta ut; välja
schikken göra i ordning; ordna; reglera; se till bli sams; försona; komma överens; passa; vara bekvämt; vara enkelt
sorteren ordna; rangera; reda ut; sortera sortera
uitzoeken ordna; rangera; reda ut; sortera föredra; reda upp; reda ut; ta; ta ut; välja
voorschrijven beställa; ordna diktera; föreskriva; förestava
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
sorteren sortering

Synonyms for "ordna":


Wiktionary Translations for ordna:


Cross Translation:
FromToVia
ordna regelen arrange — to set up, organise
ordna schikken arrange — to put in order
ordna ordenen order — to set in (any) order
ordna ordenen order — to set in (a good) order
ordna rangschikken sort — arrange in order
ordna aanpassen; accommoderen; aanrichten; arrangeren; ordenen; regelen accommoderdonner, procurer de la commodité.

Related Translations for ordna