Swedish

Detailed Translations for särdrag from Swedish to Dutch

särdrag:

särdrag [-ett] noun

  1. särdrag (karaktärestik)
    de karakteristiek; de eigenschap; het kenmerk; het stigma; de karaktertrek
  2. särdrag (distingeradhet; skillnad; kännetecken)
    de distinctie; gedistingeerdheid; de voornaamheid; welgemanierdheid; de deftigheid

Translation Matrix for särdrag:

NounRelated TranslationsOther Translations
deftigheid distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag visa respekt
distinctie distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag
eigenschap karaktärestik; särdrag beskaffenhet; egenskap; funktion; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsdrag
gedistingeerdheid distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag
karakteristiek karaktärestik; särdrag igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsdrag
karaktertrek karaktärestik; särdrag karaktärsdrag; karaktärsegenskaper
kenmerk karaktärestik; särdrag attribut; beskriva någon; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsdrag
stigma karaktärestik; särdrag socialt kännetecken; stigma; stigmata
voornaamheid distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag ståtlighet
welgemanierdheid distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag anständighet; artighet; etikett; god uppfostran; hövlighet; respektabilitet
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
karakteristiek charactiristiskt; urskiljande

Synonyms for "särdrag":


Related Translations for särdrag