Swedish

Detailed Translations for slutförande from Swedish to Dutch

slutförande:

slutförande noun

 1. slutförande (fullständighet; avslutning)
  de voltooiing; de completering

Translation Matrix for slutförande:

NounRelated TranslationsOther Translations
completering avslutning; fullständighet; slutförande
voltooiing avslutning; fullständighet; slutförande fullbordan; fullständigande; komplettering

Synonyms for "slutförande":


slutförande form of slutföra:

slutföra verb (slutför, slutförde, slutfört)

 1. slutföra
  concluderen; opmaken uit; een gevolgtrekking maken
  • concluderen verb (concludeer, concludeert, concludeerde, concludeerden, geconcludeerd)
  • een gevolgtrekking maken verb (maak een gevolgtrekking, maakt een gevolgtrekking, maakte een gevolgtrekking, maakten een gevolgtrekking, een gevolgtrekking gemaakt)
 2. slutföra (fortsätta; gå vidare med; fortgå)
  continueren; doorgaan; voortzetten; vervolgen; aanhouden; voortgaan; verdergaan
  • continueren verb (continueer, continueert, continueerde, continueerden, gecontinueerd)
  • doorgaan verb (ga door, gaat door, ging door, gingen door, doorgegaan)
  • voortzetten verb (zet voort, zette voort, zetten voort, voortgezet)
  • vervolgen verb (vervolg, vervolgt, vervolgde, vervolgden, vervolgd)
  • aanhouden verb (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • voortgaan verb (ga voort, gaat voort, ging voort, gingen voort, voortgegaan)
  • verdergaan verb (ga verder, gaat verder, ging verder, gingen verder, verder gegaan)
 3. slutföra (avsluta; fullborda)
  ten einde zijn
  • ten einde zijn verb (ben ten einde, bent ten einde, was ten einde, waren ten einde, ten einde geweest)
 4. slutföra (göra klart)
  eindigen; voltooien
  • eindigen verb (eindig, eindigt, eindigde, eindigden, geëindigd)
  • voltooien verb (voltooi, voltooit, voltooide, voltooiden, voltooid)

Conjugations for slutföra:

presens
 1. slutför
 2. slutför
 3. slutför
 4. slutför
 5. slutför
 6. slutför
imperfekt
 1. slutförde
 2. slutförde
 3. slutförde
 4. slutförde
 5. slutförde
 6. slutförde
framtid 1
 1. kommer att slutföra
 2. kommer att slutföra
 3. kommer att slutföra
 4. kommer att slutföra
 5. kommer att slutföra
 6. kommer att slutföra
framtid 2
 1. skall slutföra
 2. skall slutföra
 3. skall slutföra
 4. skall slutföra
 5. skall slutföra
 6. skall slutföra
conditional
 1. skulle slutföra
 2. skulle slutföra
 3. skulle slutföra
 4. skulle slutföra
 5. skulle slutföra
 6. skulle slutföra
perfekt particip
 1. har slutfört
 2. har slutfört
 3. har slutfört
 4. har slutfört
 5. har slutfört
 6. har slutfört
imperfekt particip
 1. hade slutfört
 2. hade slutfört
 3. hade slutfört
 4. hade slutfört
 5. hade slutfört
 6. hade slutfört
blandad
 1. slutför!
 2. slutför!
 3. slutförd
 4. slutförande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for slutföra:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanhouden enträgenhet; fortsättning; uthållande
eindigen stoppande
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanhouden fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arrestera; fortgå; fånga; gripa; insistera; pågå; tillfångata
concluderen slutföra deducera; dra den slutsatsen; härleda; sluta sig till
continueren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta
doorgaan fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; framhärda; hålla ut; vara ihärdig
een gevolgtrekking maken slutföra
eindigen göra klart; slutföra avsluta; fullborda; föra till ett slut; komma till ett slut; komma till ro; sluta
opmaken uit slutföra
ten einde zijn avsluta; fullborda; slutföra
verdergaan fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare; ta det längre
vervolgen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra döma; fortsätta; fullfölja; rannsaka; sitta till doms; sträva efter; åklaga
voltooien göra klart; slutföra avsluta; bättra på; färdigställa; göra fullständig; komplettera
voortgaan fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare
voortzetten fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta

Synonyms for "slutföra":


Wiktionary Translations for slutföra:


Cross Translation:
FromToVia
slutföra voltooien complete — to finish
slutföra beëindigen; afwerken finish — to complete