Swedish

Detailed Translations for tömma from Swedish to Dutch

tömma:

tömma verb (tömmer, tömmde, tömmt)

 1. tömma
  legen; leegmaken; leeghalen; ledigen
  • legen verb
  • leegmaken verb (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • leeghalen verb (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • ledigen verb (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 2. tömma
  leegstorten
  • leegstorten verb (stort leeg, stortte leeg, stortten leeg, leeggestort)
 3. tömma (rensa ut)
  uithalen; leeghalen; leegmaken; ledigen
  • uithalen verb (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • leeghalen verb (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • leegmaken verb (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • ledigen verb (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 4. tömma (låta avrinna; avleda; uttappa)
  afvoeren; lozen; afscheiden; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen
  • afvoeren verb (voer af, voert af, voerde af, voerden af, afgevoerd)
  • lozen verb (loos, loost, loosde, loosden, geloosd)
  • afscheiden verb (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • uitscheiden verb (scheid uit, scheidt uit, scheidde uit, scheidden uit, uitgescheiden)
  • uitstoten verb (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwerpen verb (werp uit, werpt uit, wierp uit, wierpen uit, uitgeworpen)
 5. tömma (hälla ut)
  ledigen; uitgieten; leeggieten; leegmaken
  • ledigen verb (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
  • uitgieten verb (giet uit, goot uit, goten uit, uitgegoten)
  • leeggieten verb (giet leeg, goot leeg, goten leeg, leeggegoten)
  • leegmaken verb (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
 6. tömma (tömma på allt; plundra; fisk; rensa)
  plunderen; uitzuigen; uitknijpen; leeghalen; uitpersen
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • uitzuigen verb (zuig uit, zuigt uit, zoog uit, zogen uit, uitgezogen)
  • uitknijpen verb (knijp uit, knijpt uit, kneep uit, knepen uit, uitgeknepen)
  • leeghalen verb (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • uitpersen verb (pers uit, perst uit, perste uit, persten uit, uitgeperst)
 7. tömma (pumpa ur)
  uitpompen; leegpompen
  • uitpompen verb (pomp uit, pompt uit, pompte uit, pompten uit, uitgepompt)
  • leegpompen verb (pomp leeg, pompt leeg, pompte leeg, pompten leeg, leeggepompt)
 8. tömma (ta ut; dra ut; lyfta ut)
  uitnemen
  • uitnemen verb (neem uit, neemt uit, nam uit, namen uit, uitgenomen)
 9. tömma (ta med någon för rengöring; rensa ut)
  uitplunderen; uitschudden
  • uitplunderen verb (plunder uit, plundert uit, plunderde uit, plunderden uit, uitgeplunderd)
  • uitschudden verb (schud uit, schudt uit, schudde uit, schudden uit, uitgeschud)

Conjugations for tömma:

presens
 1. tömmer
 2. tömmer
 3. tömmer
 4. tömmer
 5. tömmer
 6. tömmer
imperfekt
 1. tömmde
 2. tömmde
 3. tömmde
 4. tömmde
 5. tömmde
 6. tömmde
framtid 1
 1. kommer att tömma
 2. kommer att tömma
 3. kommer att tömma
 4. kommer att tömma
 5. kommer att tömma
 6. kommer att tömma
framtid 2
 1. skall tömma
 2. skall tömma
 3. skall tömma
 4. skall tömma
 5. skall tömma
 6. skall tömma
conditional
 1. skulle tömma
 2. skulle tömma
 3. skulle tömma
 4. skulle tömma
 5. skulle tömma
 6. skulle tömma
perfekt particip
 1. har tömmt
 2. har tömmt
 3. har tömmt
 4. har tömmt
 5. har tömmt
 6. har tömmt
imperfekt particip
 1. hade tömmt
 2. hade tömmt
 3. hade tömmt
 4. hade tömmt
 5. hade tömmt
 6. hade tömmt
blandad
 1. tömm!
 2. tömm!
 3. tömmd
 4. tömmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tömma:

NounRelated TranslationsOther Translations
leeggieten tömmande
leegmaken tommande
lozen avföra
uitgieten tömmande
uitnemen flytta; ta ur
uitscheiden stoppande
VerbRelated TranslationsOther Translations
afscheiden avleda; låta avrinna; tömma; uttappa isolera; separera; sära på; urskilja
afvoeren avleda; låta avrinna; tömma; uttappa avföra; bära bort; föra bort; ta bort
ledigen hälla ut; rensa ut; tömma dricka; dricka upp
leeggieten hälla ut; tömma
leeghalen fisk; plundra; rensa; rensa ut; tömma; tömma på allt
leegmaken hälla ut; rensa ut; tömma dricka; dricka upp
leegpompen pumpa ur; tömma
leegstorten tömma
legen tömma
lozen avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
plunderen fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt plundra; röva; stjäla
uitgieten hälla ut; tömma
uithalen rensa ut; tömma knäppa upp; lösa upp; plocka bort; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; ta ut
uitknijpen fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt pressa ut; trycka ut
uitnemen dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma
uitpersen fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt krama ur; pressa; trycka hårt
uitplunderen rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma plundra
uitpompen pumpa ur; tömma
uitscheiden avleda; låta avrinna; tömma; uttappa ge upp; sluta; upphöra; överge
uitschudden rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma
uitstoten avleda; låta avrinna; tömma; uttappa förbanna; utdriva; utesluta; utstöta
uitwerpen avleda; låta avrinna; tömma; uttappa kasta ut; mata ut; slänga ut
uitzuigen fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt suga ut

Synonyms for "tömma":


Wiktionary Translations for tömma:


Cross Translation:
FromToVia
tömma legen; leegmaken empty — to make empty

Related Translations for tömma