Swedish

Detailed Translations for ta bort from Swedish to Dutch

ta bort:

ta bort verb (tar bort, tog bort, tagit bort)

 1. ta bort (torka bort)
  wissen; uitwissen; wegvegen; uitvegen; vlakken; uitgommen; uitvlakken
  • wissen verb (wis, wist, wiste, wisten, gewist)
  • uitwissen verb (wis uit, wist uit, wiste uit, wisten uit, uitgewist)
  • wegvegen verb (veeg weg, veegt weg, veegde weg, veegden weg, weggeveegd)
  • uitvegen verb (veeg uit, veegt uit, veegde uit, veegden uit, uitgeveegd)
  • vlakken verb (vlak, vlakt, vlakte, vlakten, gevlakt)
  • uitgommen verb (gom, gomt, gomde, gomden, uitgegomd)
  • uitvlakken verb (vlak uit, vlakt uit, vlakte uit, vlakten uit, uitgevlakt)
 2. ta bort (damma av)
  afnemen; afstoffen; stoffen
  • afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afstoffen verb (stof af, stoft af, stofte af, stoften af, afgestoft)
  • stoffen verb (stof, stoft, stofte, stoften, gestoft)
 3. ta bort (ta ur)
  uitlichten; nemen uit
 4. ta bort (avlägsna)
  verwijderen; afnemen; ecarteren; weghalen; lichten; verplaatsen; wegnemen; wegdoen; wegbrengen; afzonderen; vervreemden; wegwerken
  • verwijderen verb (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
  • afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • ecarteren verb (ecarteer, ecarteert, ecarteerde, ecarteerden, geecarteerd)
  • weghalen verb (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
  • lichten verb (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • verplaatsen verb (verplaats, verplaatst, verplaatste, verplaatsten, verplaatst)
  • wegnemen verb (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • wegdoen verb (doe weg, doet weg, deed weg, deden weg, weggedaan)
  • wegbrengen verb (breng weg, brengt weg, bracht weg, brachten weg, weggebracht)
  • afzonderen verb (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • vervreemden verb (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • wegwerken verb (werk weg, werkt weg, werkte weg, werkten weg, weggewerkt)
 5. ta bort (bära bort; föra bort)
  meedragen; afvoeren; wegvoeren; wegslepen; wegdragen; wegsjouwen
  • meedragen verb
  • afvoeren verb (voer af, voert af, voerde af, voerden af, afgevoerd)
  • wegvoeren verb (voer weg, voert weg, voerde weg, voerden weg, weggevoerd)
  • wegslepen verb (sleep weg, sleept weg, sleepte weg, sleepten weg, weggesleept)
  • wegdragen verb (draag weg, draagt weg, droeg weg, droegen weg, weggedragen)
  • wegsjouwen verb (sjouw weg, sjouwt weg, sjouwde weg, sjouwden weg, weggesjouwd)
 6. ta bort (avbryta)
  verwijderen
  • verwijderen verb (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
 7. ta bort

Conjugations for ta bort:

presens
 1. tar bort
 2. tar bort
 3. tar bort
 4. tar bort
 5. tar bort
 6. tar bort
imperfekt
 1. tog bort
 2. tog bort
 3. tog bort
 4. tog bort
 5. tog bort
 6. tog bort
framtid 1
 1. kommer att ta bort
 2. kommer att ta bort
 3. kommer att ta bort
 4. kommer att ta bort
 5. kommer att ta bort
 6. kommer att ta bort
framtid 2
 1. skall ta bort
 2. skall ta bort
 3. skall ta bort
 4. skall ta bort
 5. skall ta bort
 6. skall ta bort
conditional
 1. skulle ta bort
 2. skulle ta bort
 3. skulle ta bort
 4. skulle ta bort
 5. skulle ta bort
 6. skulle ta bort
perfekt particip
 1. har tagit bort
 2. har tagit bort
 3. har tagit bort
 4. har tagit bort
 5. har tagit bort
 6. har tagit bort
imperfekt particip
 1. hade tagit bort
 2. hade tagit bort
 3. hade tagit bort
 4. hade tagit bort
 5. hade tagit bort
 6. hade tagit bort
blandad
 1. ta bort!
 2. ta bort!
 3. tagande bort
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

ta bort noun

 1. ta bort (rensa)
  wegruimen

Translation Matrix for ta bort:

NounRelated TranslationsOther Translations
afnemen bli svagare; damma av
afstoffen damma av
ecarteren kasta bort kort
lichten ljus
verwijderen borttagande
wegdragen bära bort
wegnemen amputera; borttagande
wegruimen rensa; ta bort
wegslepen släpa bort; släppa bort
wegwerken skjuta ihjäl
VerbRelated TranslationsOther Translations
afnemen avlägsna; damma av; ta bort avta; blekna; få ihop; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; samla; samla in; sjunka; stjäla; sänka
afstoffen damma av; ta bort
afvoeren bära bort; föra bort; ta bort avföra; avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
afzonderen avlägsna; ta bort avsöndra; isolera; separera; sära; sära på; urskilja
ecarteren avlägsna; ta bort förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort
lichten avlägsna; ta bort avfatta; blixtra; dagas; dra upp; gry; hissa upp; ljusna; lyfta upp; tömma brevlådan; upplysa; utarbeta
meedragen bära bort; föra bort; ta bort
nemen uit ta bort; ta ur
publicatie ongedaan maken ta bort
stoffen damma av; ta bort göra en gryta
uitgommen ta bort; torka bort
uitlichten ta bort; ta ur
uitvegen ta bort; torka bort
uitvlakken ta bort; torka bort
uitwissen ta bort; torka bort
verplaatsen avlägsna; ta bort flytta; flytta bort; flytta på sig; flytta undan; maka på sig; skifta
vervreemden avlägsna; ta bort knycka; nypa; snatta; sno; stjäla
verwijderen avbryta; avlägsna; ta bort avinstallera; kasta bort; rensning; resa iväg; stänga; åka iväg
vlakken ta bort; torka bort
wegbrengen avlägsna; ta bort följa med
wegdoen avlägsna; ta bort
wegdragen bära bort; föra bort; ta bort
weghalen avlägsna; ta bort få ihop; samla; samla in
wegnemen avlägsna; ta bort få ihop; samla; samla in; stjäla
wegsjouwen bära bort; föra bort; ta bort
wegslepen bära bort; föra bort; ta bort
wegvegen ta bort; torka bort sopa bort; svepa bort
wegvoeren bära bort; föra bort; ta bort leda bort
wegwerken avlägsna; ta bort
wissen ta bort; torka bort

Synonyms for "ta bort":


Wiktionary Translations for ta bort:


Cross Translation:
FromToVia
ta bort afzonderen abstract — to separate; to disengage
ta bort verwijderen; weghalen remove — to take away
ta bort uitschakelen; opruimen; verwijderen; uit de weg ruimen beseitigen — etwas beiseite schaffen; etwas entfernen
ta bort aftrekken soustraireretirer, dérober.

Related Translations for ta bort