Swedish

Detailed Translations for tolka from Swedish to Dutch

tolka:

tolka verb (tolkar, tolkade, tolkat)

 1. tolka (översätta; transkribera)
  translateren; overbrengen; vertalen; vertolken
  • overbrengen verb (breng over, brengt over, bracht over, brachten over, overgebracht)
  • vertalen verb (vertaal, vertaalt, vertaalde, vertaalden, vertaald)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
 2. tolka (översätta)
  vertalen; interpreteren; vertolken
  • vertalen verb (vertaal, vertaalt, vertaalde, vertaalden, vertaald)
  • interpreteren verb (interpreteer, interpreteert, interpreteerde, interpreteerden, geïnterpreteerd)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
 3. tolka
  begrijpen; opvatten
  • begrijpen verb (begrijp, begrijpt, begreep, begrepen, begrepen)
  • opvatten verb (vat op, vatte op, vatten op, opgevat)
 4. tolka (ge uttryck åt)
  uiten; uitdrukken; verwoorden; uiting geven aan; uitdrukking geven aan; vertolken
  • uiten verb (uit, uitte, uitten, geuit)
  • uitdrukken verb (druk uit, drukt uit, drukte uit, drukten uit, uitgedrukt)
  • verwoorden verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
  • uitdrukking geven aan verb (geef uitdrukking aan, geeft uitdrukking aan, gaf uitdrukking aan, gaven uitdrukking aan, uitdrukking gegeven aan)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
 5. tolka (personifiera; representera; förkroppsliga; porträttera)
  verpersonificeren; uitbeelden; verbeelden; vertolken
  • uitbeelden verb (beeld uit, beeldt uit, beeldde uit, beeldden uit, uitgebeeld)
  • verbeelden verb (verbeeld, verbeeldt, verbeeldde, verbeeldden, verbeeld)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)

Conjugations for tolka:

presens
 1. tolkar
 2. tolkar
 3. tolkar
 4. tolkar
 5. tolkar
 6. tolkar
imperfekt
 1. tolkade
 2. tolkade
 3. tolkade
 4. tolkade
 5. tolkade
 6. tolkade
framtid 1
 1. kommer att tolka
 2. kommer att tolka
 3. kommer att tolka
 4. kommer att tolka
 5. kommer att tolka
 6. kommer att tolka
framtid 2
 1. skall tolka
 2. skall tolka
 3. skall tolka
 4. skall tolka
 5. skall tolka
 6. skall tolka
conditional
 1. skulle tolka
 2. skulle tolka
 3. skulle tolka
 4. skulle tolka
 5. skulle tolka
 6. skulle tolka
perfekt particip
 1. har tolkat
 2. har tolkat
 3. har tolkat
 4. har tolkat
 5. har tolkat
 6. har tolkat
imperfekt particip
 1. hade tolkat
 2. hade tolkat
 3. hade tolkat
 4. hade tolkat
 5. hade tolkat
 6. hade tolkat
blandad
 1. tolka!
 2. tolka!
 3. tolkad
 4. tolkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tolka:

NounRelated TranslationsOther Translations
begrijpen begriplig; förstående
overbrengen anmäla
VerbRelated TranslationsOther Translations
begrijpen tolka begripa; fatta; förstå; greppa; inse
interpreteren tolka; översätta
opvatten tolka
overbrengen tolka; transkribera; översätta kommunicera; överföra
translateren tolka; transkribera; översätta översätta
uitbeelden förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka
uitdrukken ge uttryck åt; tolka pressa ut; trycka ut
uitdrukking geven aan ge uttryck åt; tolka
uiten ge uttryck åt; tolka trycka ut; yttra
uiting geven aan ge uttryck åt; tolka
verbeelden förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka
verpersonificeren förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka
vertalen tolka; transkribera; översätta översätta
vertolken förkroppsliga; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; tolka; transkribera; översätta översätta
verwoorden ge uttryck åt; tolka formulera i ord; ge röst åt; ta upp något; uttrycka; ventilera något; verbalisera

Synonyms for "tolka":

 • uppfatta; versätta; avläsa; uttyda; tyda

Wiktionary Translations for tolka:


Cross Translation:
FromToVia
tolka uitleggen; begrijpen construe — to interpret or explain the meaning of something
tolka tolken; vertalen interpret — to act as an interpreter
tolka interpreteren; verklaren interpréter — désuet|fr traduire d’une langue en une autre.
tolka overzetten; translateren; vertalen traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.