Swedish

Detailed Translations for uppmuntra from Swedish to Dutch

uppmuntra:

uppmuntra adj

 1. uppmuntra

uppmuntra verb (uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat)

 1. uppmuntra
  opbeuren; bemoedigen
  • opbeuren verb (beur op, beurt op, beurde op, beurden op, opgebeurd)
  • bemoedigen verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
 2. uppmuntra
  aanmoedigen; toejuichen; bezielen; aanvuren
  • aanmoedigen verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • toejuichen verb (juich toe, juicht toe, juichte toe, juichten toe, toegejuicht)
  • bezielen verb (beziel, bezielt, bezielde, bezielden, bezield)
  • aanvuren verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
 3. uppmuntra (främja; stimulera; ingiva mod)
  aanmoedigen; aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren
  • aanmoedigen verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • aanvuren verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
  • toemoedigen verb (moedig toe, moedigt toe, moedigde toe, moedigden toe, toegemoedigd)
  • bemoedigen verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • stimuleren verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
 4. uppmuntra (motivera)
  motiveren
  • motiveren verb (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 5. uppmuntra (driva på; uppmana)
  aanzetten tot; provoceren; instigeren
  • provoceren verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • instigeren verb (instigeer, instigeert, instigeerde, instigeerden, geïnstigeerd)
 6. uppmuntra (inspirera; stimulera)
  toejuichen; bejubelen
  • toejuichen verb (juich toe, juicht toe, juichte toe, juichten toe, toegejuicht)
  • bejubelen verb (bejubel, bejubelt, bejubelde, bejubelden, bejubeld)
 7. uppmuntra (inge ny tillförsikt; lugna)
  geruststellen
  • geruststellen verb (stel gerust, stelt gerust, stelde gerust, stelden gerust, gerustgesteld)
 8. uppmuntra (peppa; heja på)
  moed inspreken
  • moed inspreken verb (spreek moed in, spreekt moed in, sprak moed in, spraken moed in, moed ingesproken)
 9. uppmuntra (göra glad; muntra upp)
  blij maken; opfleuren; vrolijker worden; verkwikken; opmonteren
  • blij maken verb (maak blij, maakt blij, maakte blij, maakten blij, blij gemaakt)
  • opfleuren verb (fleur op, fleurt op, fleurde op, fleurden op, opgefleurd)
  • verkwikken verb (verkwik, verkwikt, verkwikte, verkwikten, verkwikt)
  • opmonteren verb (monter op, montert op, monterde op, monterden op, opgemonterd)
 10. uppmuntra (gynna; understödja; favorisera; befordra; föredra)
  voortrekken; iemand begunstigen; voorschuiven

Conjugations for uppmuntra:

presens
 1. uppmuntrar
 2. uppmuntrar
 3. uppmuntrar
 4. uppmuntrar
 5. uppmuntrar
 6. uppmuntrar
imperfekt
 1. uppmuntrade
 2. uppmuntrade
 3. uppmuntrade
 4. uppmuntrade
 5. uppmuntrade
 6. uppmuntrade
framtid 1
 1. kommer att uppmuntra
 2. kommer att uppmuntra
 3. kommer att uppmuntra
 4. kommer att uppmuntra
 5. kommer att uppmuntra
 6. kommer att uppmuntra
framtid 2
 1. skall uppmuntra
 2. skall uppmuntra
 3. skall uppmuntra
 4. skall uppmuntra
 5. skall uppmuntra
 6. skall uppmuntra
conditional
 1. skulle uppmuntra
 2. skulle uppmuntra
 3. skulle uppmuntra
 4. skulle uppmuntra
 5. skulle uppmuntra
 6. skulle uppmuntra
perfekt particip
 1. har uppmuntrat
 2. har uppmuntrat
 3. har uppmuntrat
 4. har uppmuntrat
 5. har uppmuntrat
 6. har uppmuntrat
imperfekt particip
 1. hade uppmuntrat
 2. hade uppmuntrat
 3. hade uppmuntrat
 4. hade uppmuntrat
 5. hade uppmuntrat
 6. hade uppmuntrat
blandad
 1. uppmuntra!
 2. uppmuntra!
 3. uppmuntrad
 4. uppmuntrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

uppmuntra [-en] noun

 1. uppmuntra (stimulera)
  de bemoedigingen

Translation Matrix for uppmuntra:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanmoedigen ansporrande; motivation; övertalande
aanvuren motivation
bemoedigingen stimulera; uppmuntra
instigeren anstifta
provoceren provocerande; utlockande
stimuleren ansporrande; förbättringar; motivation; stimulanser; övertalande
toejuichen motivation
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanmoedigen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; motivera någon; stimulera; underlätta; uppmuntra till
aanvuren främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra
aanzetten tot driva på; uppmana; uppmuntra
bejubelen inspirera; stimulera; uppmuntra
bemoedigen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra lugna; trösta
bezielen uppmuntra aktivera; basera på; inspirera; stimulera
blij maken göra glad; muntra upp; uppmuntra fröjda; glädja; göra någon glad; liva upp; tillfredställa
geruststellen inge ny tillförsikt; lugna; uppmuntra
iemand begunstigen befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra
instigeren driva på; uppmana; uppmuntra
moed inspreken heja på; peppa; uppmuntra
motiveren motivera; uppmuntra
opbeuren uppmuntra lugna; trösta
opfleuren göra glad; muntra upp; uppmuntra blomstra; florera; pigga upp
opmonteren göra glad; muntra upp; uppmuntra
provoceren driva på; uppmana; uppmuntra hetsa; provocera; reta; uppröra
stimuleren främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra aktivera; driva på; egga; motivera någon; stimulera; uppväcka; väcka till liv
toejuichen inspirera; stimulera; uppmuntra
toemoedigen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra
verkwikken göra glad; muntra upp; uppmuntra friska upp; fräscha upp; förfriska; uppfriska; uppliva; väcka till liv
voorschuiven befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra flytta upp; gynna; skjuta framför sig; trycka framåt; understödja
voortrekken befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra gynna; understödja
vrolijker worden göra glad; muntra upp; uppmuntra
ModifierRelated TranslationsOther Translations
opgekikkerd uppmuntra
opgeknapt uppmuntra

Synonyms for "uppmuntra":


Wiktionary Translations for uppmuntra:


Cross Translation:
FromToVia
uppmuntra aanmoedigen; bemoedigen encourage — mentally support or motivate
uppmuntra aanmoedigen ermutigen — jemandem zureden, etwas zu tun
uppmuntra accelereren; bespoedigen; verhaasten; versnellen encouragerinciter à avoir du courage.

Related Translations for uppmuntra