Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
 1. defektera:


Swedish

Detailed Synonyms for defektera in Swedish

defektera:

defektera verb (defekterar, defekterade, defekterat)

 1. defektera
  defektera
  • defektera verb (defekterar, defekterade, defekterat)

Conjugations for defektera:

presens
 1. defekterar
 2. defekterar
 3. defekterar
 4. defekterar
 5. defekterar
 6. defekterar
imperfekt
 1. defekterade
 2. defekterade
 3. defekterade
 4. defekterade
 5. defekterade
 6. defekterade
framtid 1
 1. kommer att defektera
 2. kommer att defektera
 3. kommer att defektera
 4. kommer att defektera
 5. kommer att defektera
 6. kommer att defektera
framtid 2
 1. skall defektera
 2. skall defektera
 3. skall defektera
 4. skall defektera
 5. skall defektera
 6. skall defektera
conditional
 1. skulle defektera
 2. skulle defektera
 3. skulle defektera
 4. skulle defektera
 5. skulle defektera
 6. skulle defektera
perfekt particip
 1. har defekterat
 2. har defekterat
 3. har defekterat
 4. har defekterat
 5. har defekterat
 6. har defekterat
imperfekt particip
 1. hade defekterat
 2. hade defekterat
 3. hade defekterat
 4. hade defekterat
 5. hade defekterat
 6. hade defekterat
blandad
 1. defektera!
 2. defektera!
 3. defekterad
 4. defekterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de