Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
 1. marmorera:


Swedish

Detailed Synonyms for marmorera in Swedish

marmorera:

marmorera verb (marmorerar, marmorerade, marmorerat)

 1. marmorera
  marmorera
  • marmorera verb (marmorerar, marmorerade, marmorerat)

Conjugations for marmorera:

presens
 1. marmorerar
 2. marmorerar
 3. marmorerar
 4. marmorerar
 5. marmorerar
 6. marmorerar
imperfekt
 1. marmorerade
 2. marmorerade
 3. marmorerade
 4. marmorerade
 5. marmorerade
 6. marmorerade
framtid 1
 1. kommer att marmorera
 2. kommer att marmorera
 3. kommer att marmorera
 4. kommer att marmorera
 5. kommer att marmorera
 6. kommer att marmorera
framtid 2
 1. skall marmorera
 2. skall marmorera
 3. skall marmorera
 4. skall marmorera
 5. skall marmorera
 6. skall marmorera
conditional
 1. skulle marmorera
 2. skulle marmorera
 3. skulle marmorera
 4. skulle marmorera
 5. skulle marmorera
 6. skulle marmorera
perfekt particip
 1. har marmorerat
 2. har marmorerat
 3. har marmorerat
 4. har marmorerat
 5. har marmorerat
 6. har marmorerat
imperfekt particip
 1. hade marmorerat
 2. hade marmorerat
 3. hade marmorerat
 4. hade marmorerat
 5. hade marmorerat
 6. hade marmorerat
blandad
 1. marmorera!
 2. marmorera!
 3. marmorerad
 4. marmorerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de