Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
 1. mata:


Swedish

Detailed Synonyms for mata in Swedish

mata:

mata verb (matar, matade, matat)

 1. mata
  mata; nära; föda; fodra; bespisa
  • mata verb (matar, matade, matat)
  • nära verb (närar, närade, närat)
  • föda verb (föder, födde, fött)
  • fodra verb (fodrar, fodrade, fodrat)
  • bespisa verb (bespisar, bespisade, bespisat)

Conjugations for mata:

presens
 1. matar
 2. matar
 3. matar
 4. matar
 5. matar
 6. matar
imperfekt
 1. matade
 2. matade
 3. matade
 4. matade
 5. matade
 6. matade
framtid 1
 1. kommer att mata
 2. kommer att mata
 3. kommer att mata
 4. kommer att mata
 5. kommer att mata
 6. kommer att mata
framtid 2
 1. skall mata
 2. skall mata
 3. skall mata
 4. skall mata
 5. skall mata
 6. skall mata
conditional
 1. skulle mata
 2. skulle mata
 3. skulle mata
 4. skulle mata
 5. skulle mata
 6. skulle mata
perfekt particip
 1. har matat
 2. har matat
 3. har matat
 4. har matat
 5. har matat
 6. har matat
imperfekt particip
 1. hade matat
 2. hade matat
 3. hade matat
 4. hade matat
 5. hade matat
 6. hade matat
blandad
 1. mata!
 2. mata!
 3. matad
 4. matande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Alternate Synonyms for "mata":


Related Synonyms for mata