Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
 1. nå upp till:


Swedish

Detailed Synonyms for nå upp till in Swedish

nå upp till:

nå upp till verb (når upp till, nådde upp till, nått upp till)

 1. nå upp till
  beröra; röra; vidröra; snudda vid; nå upp till; mäta sig med
  • beröra verb (berör, berörde, berört)
  • röra verb (rör, rörde, rört)
  • vidröra verb (vidrör, vidrörde, vidrört)
  • snudda vid verb (snuddar vid, snuddade vid, snuddat vid)
  • nå upp till verb (når upp till, nådde upp till, nått upp till)
  • mäta sig med verb (mäter sig med, mått sig med, mätt sig med)

Conjugations for nå upp till:

presens
 1. når upp till
 2. når upp till
 3. når upp till
 4. når upp till
 5. når upp till
 6. når upp till
imperfekt
 1. nådde upp till
 2. nådde upp till
 3. nådde upp till
 4. nådde upp till
 5. nådde upp till
 6. nådde upp till
framtid 1
 1. kommer att nå upp till
 2. kommer att nå upp till
 3. kommer att nå upp till
 4. kommer att nå upp till
 5. kommer att nå upp till
 6. kommer att nå upp till
framtid 2
 1. skall nå upp till
 2. skall nå upp till
 3. skall nå upp till
 4. skall nå upp till
 5. skall nå upp till
 6. skall nå upp till
conditional
 1. skulle nå upp till
 2. skulle nå upp till
 3. skulle nå upp till
 4. skulle nå upp till
 5. skulle nå upp till
 6. skulle nå upp till
perfekt particip
 1. har nått upp till
 2. har nått upp till
 3. har nått upp till
 4. har nått upp till
 5. har nått upp till
 6. har nått upp till
imperfekt particip
 1. hade nått upp till
 2. hade nått upp till
 3. hade nått upp till
 4. hade nått upp till
 5. hade nått upp till
 6. hade nått upp till
blandad
 1. nå upp till!
 2. nå upp till!
 3. nådd upp till
 4. nåande upp till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Related Synonyms for nå upp till