Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
  1. på lång när:


Swedish

Detailed Synonyms for på lång när in Swedish

på lång när:

på lång när adj

  1. på lång när

Related Synonyms for på lång när