Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
  1. på långt när:


Swedish

Detailed Synonyms for på långt när in Swedish

på långt när:

på långt när adj

  1. på långt när

Related Synonyms for på långt när