Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
  1. skyttegrav:


Swedish

Detailed Synonyms for skyttegrav in Swedish

skyttegrav:

skyttegrav [-en] noun

  1. skyttegrav
    skyttegrav
  2. skyttegrav
    befästning; värn; skyttegrav; förskansning