German

Detailed Translations for Problem from German to Swedish

Problem:

Problem [das ~] noun

 1. Problem (Denksportaufgabe; Rätsel; Schwierige Rätsel)
 2. Problem (Schwierigkeit)
  svårighet
 3. Problem
  problem
 4. Problem
 5. Problem (Probleme; Scherereien; Schererei)
  problem; bekymmer
 6. Problem (Streitfrage; Frage; Sache; Fall; Angelegenheit)
  fråga; ämne; angelägenhet; sak; utgang; resultat
 7. Problem (Problematik)
  problem; frågor

Translation Matrix for Problem:

NounRelated TranslationsOther Translations
angelägenhet Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Affäre; Angelegenheit; Dringlichkeit; Frage; Sache
bekymmer Problem; Probleme; Schererei; Scherereien Aufruhr; Berührung; Besorgnis; Besorgtheit; Empörumg; Kopfzerbrechen; Kummer; Schmerzen; Sorge
fråga Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Abfrage; Anfrage; Frage; Interpellation; Substanz
frågor Problem; Problematik Fragen; Versuchen
hjärnretare Denksportaufgabe; Problem; Rätsel; Schwierige Rätsel
lösa korsord Denksportaufgabe; Problem; Rätsel; Schwierige Rätsel
problem Problem; Problematik; Probleme; Schererei; Scherereien Angelegenheit; Aufgabe; Aufruhr; Berührung; Elend; Empörumg; Not; Sache; Schererei; Schlamassel; Schwierigkeit; Sorge
resultat Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Auflösungen; Ausschlag; Auswirkung; Effekt; Effekte; Ende; Endergebnis; Ergebnis; Folge; Folgerung; Konsequenz; Lösungen; Pfandbriefe; Resultante; Resultat; Resultate; Resultierende; Wirkung
sak Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Affäre; Angelegenheit; Frage; Grund; Sache; Substanz; Ursache
svårighet Problem; Schwierigkeit Chagrin; Elend; Gram; Griesgram; Last; Lästigkeit; Schererei; Scherereien; Schwierigkeit; Stümperei; Trauer; Unannehmlichkeit; Unbequemlichkeit; Verdrießlichkeit
tankeställare Denksportaufgabe; Problem; Rätsel; Schwierige Rätsel Gedankenkreis
utgang Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage
ämne Angelegenheit; Fall; Frage; Problem; Sache; Streitfrage Aufgabe; Betreff; Motiv; Thema; Themen; Untertan
VerbRelated TranslationsOther Translations
fråga anfragen; ansuchen; ausforschen; beantragen; befragen; beten; betteln; bitten; eine Frage stellen; erforschen; erfragen; ergründen; erkunden; erproben; ersuchen; fahnden; flehen; forschen; fragen; informieren; nachforschen; nachfragen; nachgehen; nachspüren; prüfen; sich fragen; spüren; suchen; untersuchen; verwundern; überprüfen
lösa korsord brüten; grübeln; hin und her überlegen; nachdenken
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Problem Problem
ModifierRelated TranslationsOther Translations
tankeställare im Gedachten

Synonyms for "Problem":


Wiktionary Translations for Problem:

Problem
noun
 1. eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe

Cross Translation:
FromToVia
Problem svårighet; knipa; dilemma probleem — iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat
Problem problem problem — difficulty
Problem problem problèmequestion scientifique à résoudre.Swedish

Detailed Translations for Problem from Swedish to German

problem:

problem [-ett] noun

 1. problem
  Problem
 2. problem
  die Schwierigkeit; die Sorge; der Schlamassel; die Not; Elend
 3. problem
  die Schererei
 4. problem (uppgift)
  die Aufgabe
 5. problem (bekymmer)
  die Probleme; Problem; die Scherereien; die Schererei
 6. problem (bekymmer)
  die Berührung; der Aufruhr; die Empörumg
 7. problem (frågor)
  die Problematik; Problem
 8. problem (stridsfråga; rättsfråga)
  die Sache; die Angelegenheit

Translation Matrix for problem:

NounRelated TranslationsOther Translations
Angelegenheit problem; rättsfråga; stridsfråga affär; affärer; angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne
Aufgabe problem; uppgift Att göra-uppgift; att göra-poster; avlämnande; fritidssysselsättning; hobby; huvudtema; jobb; kapitulation; leverans; styrkearbete; styrkeprov; syssla; säga upp sig; tema; uppgift; uppgifter; utlämnande; ämne; överlämnande
Aufruhr bekymmer; problem maktövertagande; motståndsrörelse; oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; resning; revolt; revolution; störning; tumult; uppror; upprör; upprörande; väsen
Berührung bekymmer; problem förbindelse; kontakt; kontakta; rörning
Elend problem behövande; djuriskhet; elakt; elände; fattigdom; kris; nödsituation; nödvändigt; olycka; olyckligt; skadlig; skadligt; svårighet
Empörumg bekymmer; problem
Not problem behövande; elakt; elände; fattigdom; kris; nödsituation; nödvändigt; olycka; skadlig; skadligt
Problem bekymmer; frågor; problem Problem; angelägenhet; fråga; hjärnretare; lösa korsord; resultat; sak; svårighet; tankeställare; utgang; ämne
Problematik frågor; problem
Probleme bekymmer; problem
Sache problem; rättsfråga; stridsfråga affär; affärer; angelägenhet; artikel; fråga; mening; punkt; resultat; sak; synpunkt; uppfattning; utgang; ämne; åsikt
Schererei bekymmer; problem besvärlighet; obehag; obekvämhet; orosmakeri; orosstiftning; otrevnad; retelse; röra; svårighet
Scherereien bekymmer; problem dun; fjun; ludd; orosmakeri; orosstiftning; problemfall; retelse; svårighet
Schlamassel problem djuriskhet; elände; orosmakeri; orosstiftning
Schwierigkeit problem en knivig fråga; komplikation; mödosamhet; olägenhet; orosmakeri; orosstiftning; rigiditet; stelhet; strävsamhet; styvhet; svårighet
Sorge problem bekymmer; de dagliga bekymren; försiktighetsåtgärd; omhändertagande; omsorg; omvårdnad; underhåll; vård

Synonyms for "problem":


Wiktionary Translations for problem:

problem
noun
 1. eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe

Cross Translation:
FromToVia
problem Problem problem — difficulty
problem Problem problèmequestion scientifique à résoudre.

Problem:

Problem

 1. Problem
  Problem

Translation Matrix for Problem:

NounRelated TranslationsOther Translations
Problem Problem angelägenhet; bekymmer; fråga; frågor; hjärnretare; lösa korsord; problem; resultat; sak; svårighet; tankeställare; utgang; ämne

Related Translations for Problem