Swedish

Detailed Translations for fråga from Swedish to German

fråga:

fråga [-en] noun

 1. fråga (angelägenhet; ämne; sak; utgang; resultat)
  die Frage; die Sache; die Streitfrage; der Fall; Problem; die Angelegenheit
 2. fråga (interpellation; undran)
  die Anfrage; die Interpellation
 3. fråga (sak; substans)
  die Substanz
 4. fråga
 5. fråga
  die Frage

fråga verb (frågar, frågade, frågat)

 1. fråga (be; anropa; tigga; bönfalla)
  bitten; beten; beantragen; anfragen; ersuchen; betteln; flehen; ansuchen
  • bitten verb (bitte, bittest, bittet, bat, batet, gebeten)
  • beten verb (bete, betest, betet, betete, betetet, gebetet)
  • beantragen verb (beantrage, beantragst, beantragt, beantragte, beantragtet, beantragt)
  • anfragen verb (frage an, fragst an, fragt an, fragte an, fragtet an, angefragt)
  • ersuchen verb
  • betteln verb (bettele, bettelst, bettelt, bettelte, betteltet, gebettelt)
  • flehen verb (flehe, flehst, fleht, flehte, flehtet, gefleht)
  • ansuchen verb (suche an, suchst an, sucht an, suchte an, suchtet an, angesucht)
 2. fråga
  fragen; eine Frage stellen
 3. fråga (fråga efter)
  nachfragen; informieren
  • nachfragen verb (frage nach, fragst nach, fragt nach, fragte nach, fragtet nach, nachgefragt)
  • informieren verb (informiere, informierst, informiert, informierte, informiertet, informiert)
 4. fråga (höra sig för; undra; förfråga; höra efter)
  untersuchen; nachgehen; spüren; fahnden; suchen; forschen; ergründen; nachforschen; überprüfen; erforschen; befragen; prüfen; erkunden; erproben; erfragen; nachspüren; ausforschen
  • untersuchen verb (untersuche, untersuchst, untersucht, untersuchte, untersuchtet, untersucht)
  • nachgehen verb (geh nach, gehst nach, geht nach, ging nach, gingt nach, nachgegangen)
  • spüren verb (spüre, spürst, spürt, spürte, spürtet, gespürt)
  • fahnden verb (fahnde, fahndest, fahndet, fahndete, fahndetet, gefahndt)
  • suchen verb (suche, suchst, sucht, suchte, suchtet, gesucht)
  • forschen verb (forsche, forschst, forscht, forschte, forschtet, geforscht)
  • ergründen verb (ergründe, ergründest, ergründet, ergründete, ergründetet, ergründet)
  • nachforschen verb (forsche nach, forschst nach, forscht nach, forschte nach, forschtet nach, nachgeforscht)
  • überprüfen verb (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • erforschen verb (erforsche, erforscht, erforschte, erforschtet, erforscht)
  • befragen verb (befrage, befragst, befragt, befragte, befragtet, befragt)
  • prüfen verb (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • erkunden verb (erkunde, erkundest, erkundet, erkundete, erkundetet, erkundet)
  • erproben verb (erprobe, erprobst, erprobt, erprobte, erprobtet, erprobt)
  • erfragen verb (erfrage, erfragst, erfragt, erfragte, erfragtet, erfragt)
  • nachspüren verb (spüre nach, spürst nach, spürt nach, spürte nach, spürtet nach, nachgespürt)
  • ausforschen verb (forsche aus, forscht aus, forschte aus, forschtet aus, ausgeforscht)
 5. fråga (undra)
  sich fragen; verwundern
  • verwundern verb (verwundere, verwunderst, verwundert, verwunderte, verwundertet, verwundert)

Conjugations for fråga:

presens
 1. frågar
 2. frågar
 3. frågar
 4. frågar
 5. frågar
 6. frågar
imperfekt
 1. frågade
 2. frågade
 3. frågade
 4. frågade
 5. frågade
 6. frågade
framtid 1
 1. kommer att fråga
 2. kommer att fråga
 3. kommer att fråga
 4. kommer att fråga
 5. kommer att fråga
 6. kommer att fråga
framtid 2
 1. skall fråga
 2. skall fråga
 3. skall fråga
 4. skall fråga
 5. skall fråga
 6. skall fråga
conditional
 1. skulle fråga
 2. skulle fråga
 3. skulle fråga
 4. skulle fråga
 5. skulle fråga
 6. skulle fråga
perfekt particip
 1. har frågat
 2. har frågat
 3. har frågat
 4. har frågat
 5. har frågat
 6. har frågat
imperfekt particip
 1. hade frågat
 2. hade frågat
 3. hade frågat
 4. hade frågat
 5. hade frågat
 6. hade frågat
blandad
 1. fråga!
 2. fråga!
 3. frågad
 4. frågande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fråga:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anfrage fråga; interpellation; undran anspråk; förfrågan; jobb; ärende
Angelegenheit angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne affär; affärer; angelägenhet; problem; rättsfråga; sak; stridsfråga
Fall angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne avbrott; fall; fördärv; förstörelse; kollaps; krocka; mening; nedfall; olycka; problemfall; sammanstöta; skyfall; synpunkt; tillintetgörelse; undergång; uppdrag; uppfattning; åsikt
Frage angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne Fråga; affär; angelägenhet; sak
Interpellation fråga; interpellation; undran interpellation
Problem angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne Problem; bekymmer; frågor; hjärnretare; lösa korsord; problem; svårighet; tankeställare
Sache angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne affär; affärer; angelägenhet; artikel; mening; problem; punkt; rättsfråga; sak; stridsfråga; synpunkt; uppfattning; åsikt
Streitfrage angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne kontroversiellt ämne; mening; omtvistad fråga; synpunkt; uppfattning; åsikt
Substanz fråga; sak; substans
VerbRelated TranslationsOther Translations
anfragen anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; begära; bönfalla; fordra; petitionera
ansuchen anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; bönfalla; petitionera
ausforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra fråga på; fråga vidare; förhöra; komma till klarhet; undersöka; utforska; utfråga
beantragen anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; begära; bönfalla; fordra; petitionera
befragen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; interviewa; utfråga
beten anropa; be; bönfalla; fråga; tigga be; bedja; böna; bönfalla
betteln anropa; be; bönfalla; fråga; tigga be; bedja; böna; bönfalla; leva på andras pengar; satsa; tigga
bitten anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; be; bedja; bjuda; böna; bönfalla; petitionera; tigga
eine Frage stellen fråga
erforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; läsa; reda upp; reda ut; spionera på; spåra; studera; undersöka; utforska
erfragen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra fråga om råd
ergründen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra genomskåda; reda upp; reda ut; se igenom; spionera på
erkunden fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra kartlägga; reda upp; reda ut; registrera; spionera på; spåra; undersöka; utforska
erproben fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra anstränga sig; efterforska; forska; försöka; försöka att göra; kolla; kontrollera; läsa; pröva; pröva ut; sträva; studera; testa; undersöka
ersuchen anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; bönfalla; petitionera
fahnden fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra forska; leta efter; söka efter; undersöka
flehen anropa; be; bönfalla; fråga; tigga be; bedja; böna; bönfalla; jämra sig; klaga
forschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra försöka; pröva ut; reda upp; reda ut; spåra; undersöka; utforska
fragen fråga anhålla om; bönfalla; efterlysa; fråga sig; informera efter; petitionera
informieren fråga; fråga efter berätta; dra uppmärksamhet till; efterlysa; göra känt; göra uppmärksam på; indikera; informera; informera efter; lista; meddela; peka ut; rapportera; tala om; tillkännage; upplysa; visa ut
nachforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; leta efter; läsa; spåra; studera; söka efter; undersöka; utforska
nachfragen fråga; fråga efter efterfråga; efterlysa; informera efter
nachgehen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förfölja; jaga; ligga bakom i tid; ligga efter; spionera på; spåra
nachspüren fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; spåra; studera
prüfen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; försvinna; granska; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; smaka; spionera på; spåra; stick; testa; undersöka; utvärdera
sich fragen fråga; undra
spüren fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra ana; ana i förväg; forska; förstå; förvänta sig; hitta på; känna; känna på sig; leta efter; lägga märke till; märka; notera; observera; söka efter; undersöka; uppfatta; uppmärksamma; utfinna; vänta sig
suchen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra forska; hitta; leta efter; söka; söka efter; titta up; undersöka
untersuchen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra kolla; kontrollera; prospekt / re-write; pröva; spåra; testa; undersöka; utforska
verwundern fråga; undra förbluffa; förvåna; överraska
überprüfen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; ominspektera; omtesta; pröva; revidera; spåra; testa; titta efter; undersöka; validera; verifiera; ändra
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Abfrage fråga

Synonyms for "fråga":

 • be om något; intervjua; undra; rende; spörja; spörsmål

Wiktionary Translations for fråga:

fråga
verb
 1. (transitiv) eine Auskunft erbitten, um eine Auskunft bitten, eine Frage stellen
noun
 1. Angelegenheit, Diskussionspunkt, Problem
 2. Linguistik: Äußerung, die Antwort oder Klärung verlangt; Aufforderung zur Antwort
 3. Informatik: Auswahl von Informationen aus einem elektronisch gespeicherten Datenbestand

Cross Translation:
FromToVia
fråga fragen; stellen ask — request an answer
fråga Angelegenheit matter — reason for concern
fråga Frage; Anfrage question — sentence which asks for information
fråga Frage question — topic under discussion
fråga fragen; hinterfragen; befragen question — ask questions of
fråga fragen vragen — mondeling of schriftelijk informatie verzoeken
fråga Frage vraag — een verzoek om inlichting
fråga fragen; anfordern; fordern; verlangen; bitten; ersuchen demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
fråga Frage; Anfrage questioninterrogation, demande que l’on faire pour s’informer de quelque chose.

Related Translations for fråga