Summary
German to Swedish:   more detail...
 1. Punkt:
Swedish to German:   more detail...
 1. punkt:
 2. Wiktionary:


German

Detailed Translations for Punkt from German to Swedish

Punkt:


Synonyms for "Punkt":


Wiktionary Translations for Punkt:

Punkt
noun
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
Punkt decimalpunkt decimal point — the point used in English mathematics
Punkt fläck; prick dot — small spot or mark
Punkt punkt dot — punctuation mark
Punkt punkt dot — decimal point
Punkt punkt dot — morse code symbol
Punkt punkt dot — dot in URL's or email addresses
Punkt punkt; och därmed basta period — and nothing else
Punkt punkt period — punctation mark “.”
Punkt poäng point — opinion which adds to the discussion
Punkt punkt; plats point — location or place
Punkt punkt point — geometry: zero-dimensional object
Punkt punkt point — full stop
Punkt poäng point — unit of scoring in a game or competition
Punkt punkt stop — punctuation symbol
Punkt poäng; punkt punt — een positie in de ruimte

Punkt ...:


Synonyms for "Punkt ...":


Related Translations for PunktSwedish

Detailed Translations for Punkt from Swedish to German

punkt:

punkt [-en] noun

 1. punkt (artikel)
  der Artikel; Ding; Objekt; die Sache; die Ware; der Gegenstand; Gerät; die Gegenstände; Zeug; die Sachen
 2. punkt (spets; poäng; udd)
  die Pointe

Translation Matrix for punkt:

NounRelated TranslationsOther Translations
Artikel artikel; punkt artikel; artiklar; bit; del; essä; gods; handelsvaror; lagparagraf; produkter; stycke; uppsats
Ding artikel; punkt baby; bagatell; barn; futtighet; litet barn; småsak; spädbarn
Gegenstand artikel; punkt
Gegenstände artikel; punkt
Gerät artikel; punkt apparatur; enhet; handverktyg; hjälpmedel; maskineri; mekanism; mobiltelefon; utrustning; verktyg
Objekt artikel; punkt ackusativobjekt; indirekt objekt; objekt; problemfall
Pointe poäng; punkt; spets; udd
Sache artikel; punkt affär; affärer; angelägenhet; fråga; mening; problem; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; synpunkt; uppfattning; utgang; ämne; åsikt
Sachen artikel; punkt artiklar; grejor; saker
Ware artikel; punkt gods; handelsvaror; råvaror; vara; varor
Zeug artikel; punkt artiklar; buktning; böjning; dragtyg; gods; grejor; kläder; klädslar; krökning; kull; kurva; liggning på ägg; ruvning; saker; skräp; utstyrslar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Artikel artikel

Synonyms for "punkt":


Wiktionary Translations for punkt:

punkt
noun
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
punkt Punkt dot — punctuation mark
punkt Punkt dot — decimal point
punkt Punkt dot — morse code symbol
punkt Punkt dot — dot in URL's or email addresses
punkt Punkt period — and nothing else
punkt Punkt period — punctation mark “.”
punkt Punkt point — location or place
punkt Punkt point — geometry: zero-dimensional object
punkt Punkt point — full stop
punkt Punkt stop — punctuation symbol
punkt Punkt punt — een positie in de ruimte

Related Translations for Punkt