English

Detailed Translations for disarrange from English to Dutch

disarrange:


Synonyms for "disarrange":


Antonyms for "disarrange":


Related Definitions for "disarrange":

  1. disturb the arrangement of1
    • disarrange the papers1
  2. destroy the arrangement or order of1
    • My son disarranged the papers on my desk1

Wiktionary Translations for disarrange:


Cross Translation:
FromToVia
disarrange uit elkaar halen; uit elkaar nemen; ongedaan maken; door elkaar gooien; in wanorde brengen défaire — Modifier l’état d’une chose de manière qu’elle ne soit plus ce qu’elle était.
disarrange belemmeren; hinderen; storen; verstoren; storing veroorzaken; defect maken; in disorde brengen; in verwarring brengen; rommelen déranger — Traductions à trier suivant le sens
disarrange vertroebelen; verduisteren; dooreenhalen; van zijn stuk brengen; verwarren; verwisselen; agiteren; ophitsen; opruien; opstoken; opwinden; schudden troublerrendre trouble.