Most Recent English Words:

at duty solid befall sack account feature mediator ulcer retract develop development recant concert show charge charges well-disposed go favorable outcome Outcome allocate consignor handle unconsciousness sir Sir come counsel stricture early earlier filler sissy diploma object historian disparaging exteroception birthday upright deputy wander rejuvenate posture adopt renegade collarbone spoon life-sustaining require required vital brush project Project quota addition supply supplies familiar sustain sustainable instruct run excite exciting dispatch bier stringy farm while proposal whine smock sea great aggregate claim claims download view View false concoction output pity area daddy hectare appointed ensure participate business busy Business convenience arrow have conveniences requiem restore hair guppy propose proposed inline bowsprit contain container delay retardation fund funds grandmother gall tramp simple Simple story morale risk create creative tantalising baton EIN fraternisation establish establishment upset wizard coil leverage shameful repeated repeatedly lovely tangible disturb disturbing report rank rankness circulate decade fact dismal ditto sophisticated chip chips namesake assertion asseveration staple ally allied fall correspond corresponding however absent squeal squealer basis mathematical sting evoke EIS Sasquatch cerebration which rarity deep requisite esoteric brief rant consultancy wall moreover narrator em content thimble the town occur strike-breaker adore adorable originate compliment swish swallow dab dabs bare

Most Recent Dutch Words:

eten berggeit indringer aankomen zwellen weggaan concert griet show gaan aandelen vaardig bemerken verdacht verdenken vervaardigd visolie vrijen tussenvoegsel personeel vroeger vroeg geldig kraan zakdoek verorberen vermoeiend vermoeien begrenzing diploma geduld dulden kronkelen kronkel object neerlaten geen foei verzenden omarmen prikkeling wennen gewend wenden gewennen factuur vernieuwen kapmantel toestemming nogmaals persoon smakelijk commercieel vreedzaam procent vredig prima heer enten ent zoals project Project quota printplaat grondgebied verwerking zullen uitspraak bier pingelen papier belasting belastingen vergunning beste straf claim verzendkosten nadruk deppen DEP betreuren benoeming stoma vullen gevuld kosten kost wijden wijd back spartelen hectare rente onderarm duwen duw vergemakkelijken weten wet presentator bedrijf bedrijven Bedrijf vijver stemmer stemmers banen ban starten start dennenboom kattenbak de worstelen intussen naamval kak kakken kwark schampen schamp ontwerpen ontwerp baton bâton stok stokken hooivork eisen eis tevens ineenkrimpen inbreker wizard doen sinds rust rusten gezever nachtdienst verrekenen laurier colli bezoeken bezoek heilig relaas steeds pleister pleisteren bewonderen bakboord relaxen schot opleggen opgelegd bibliografie uitzetten stamkroeg brief ezel gepensioneerd pensioneren verteller draaiorgel voortzetten schaar schaars kil solide inzicht apotheek plannen gepland pluim doorlopen doorloop compliment komst gegadigde opmaken opmaak actiepunt wuiven huwelijksreis totaal worden volledig extra honk paar paren uitbreiden uitgebreid bevestiging afwijzen passen pas