Most Recent English Words:

concern concerning resolution resolute sorry appreciate chaos snap colleague snapped be respect flake clip decentralisation touch bid describe rise punt unslaked affirmative blueberry MP3 fusible like liking interlocutor hard strip taste surge review emulate professional savour await item buffalo enjoy intent intently perpetual fire abstention paraph serenity favor emphasize LL.M. smart SMART reinforce nudge Nudge substantive norm besides timidity realisation novelty committee puncture gore advance pinpoint pin-point compatibility add Add entity enforce counterfeit treat engineer favour meat intrusion exploit opportune accuse chest involve involved spit pallet dividend equip seam forgery main interval filet nevertheless mouse mice obsolete demand kiss applicable mature garage wild infringe pate leatherware assistent nag powerful vital municipal throttle massage throttling consequently piece debauchery subsequent deprive vibrant swig reconciliation subject deceive ascertain tot likely with excuse assist tag fit providence design Design framework frame-work hemisphere mentation blatant approval sardonic shot shots bias shoot stimulus north division intend intended friend friends Friends beneficial prologue benefit bolt preface assets liability liabilities début knowledge equity sport tenure extent relevant preposition competition amount feasible provisional hurt bifurcate squander dissipate disperse acquaintance strange needless divide dividable divisible ensnare impatient lonely precipitation arithmetic drought stride expect emergency void disturb legend impede tongue imply

Most Recent Dutch Words:

bakken bak tussentijd voorbereiding tijdig tabblad uitrusten aan tijdelijk tijdelijke onderhevig noodzaken sorry aardrijkskunde LIP vinden gelden geld taart bedrag naast chaos dringend dringen hun Hun neef waarderen tanden tand afknappen uitleggen uitleg Uitleg verbeteren waardevol respect klomp onbereikbaar vrijmaken verzoeken verzoek pink duur clip ondenkbaar eigenschap mijn mijnen repetitie gamma ringvinger rechtstreeks betrachten aantal afvalstoffen afvalstof bidden kinderliefde majeur december onvoldoende punt werven werf opgroeien cijfer opbouwen opbouw nadien leveren lever beleven magazijn sinds garantie tekort beslag tekorten voldoen voorbehoud voorbehouden wijsvinger afstemmen inschrijven ingeschreven voorstellen voorstel duim strook strip strippen rijden reden vinger vingeren voortgang controle verantwoordelijk vervelend vervelen hard harden verklaren verklaard onzorgvuldig prestatie teen box niveau wit witten kuit ander voorbeeld verhelpen professional middel staaf staven afstaan knie item poep vrijgeven vrijgegeven oorzaak ezel onoverzichtelijk billen bil vergissen poging traktatie elleboog instemmen beschikbaar lengte beschikbaarheid advent relatie Relatie opportuun handhaven onterecht uitvoering pols pol polsen inderdaad benadrukken onbepaald eenmalig hand blijkbaar vloer vloeren bovenkaak afzien afgezien positie grondslag Positie vlak vlakken meester navel volgnummer volgorde helemaal statief toog norm arm begeleiding uitscheuren tijdstip beugel gebruiksgemak heftruck alsook onderwerpen onderworpen uitnodiging vorming afhalen gehemelte hert luchtvaart anus nakijken zeker zekeren slaapzak ontbreken voorgesteld compatibiliteit ontvangen gebruiken gebruikt