Most Recent English Words:

ramp provenance silence silencer approach dossier dedicate ecstatic garment guardian accompany accompanied sow betray patient responsible setup slide stage register balance Balance slim basis feel feeling firm disperse rust operate operating starve starving beer chief chiefly bankruptcy staff leek intricacy publish Published published fundamentalist elaborate shelter tear torn passé challenge as AS challenging bundle culvert term anxious bad worst struggle struggling consecutive affect pool art arts plausible effect pole moon thus kind tailor endeavor endeavour for status unlike excerpt gum insight fabric tenure dengue transitory balustrade e-mail email scrubber enamel focus applicable update plunder outlet miter flaw flaws utility usability auburn set remark meter though aware cloth flare ass dress voyage confuse review teetotalism utilise decide curly converge Tuesday category nurture odd unfortunately livestock deplete store storing box express big thin bottle context reinforce generally limb pugnacity be turn turned efficacy adjective satiate satiation haul gain storm storming sort straight temp tempest achieve respectability faeces physician perform performed chow consistent coherent hence reciprocal partnership side wobble analogue align shatter shattered convert homicide ACH encourage convince treat treated organiser organizer Organizer turnover trim trimming percolate there permit try trying perception endorse reassure handle overlap class -class stratified van VAN circumcise circumcision

Most Recent Dutch Words:

ton aanhalingsteken onthaal onthalen afwasmachine ramp trouwkaart neef mooi koelkast vluchtig kunnen kan verrekenen evenals verwarren verwarrend doel doelen dossier ongemak rechtgeaard hebben snorkelen snorkel hierbij bar uitmaken bank werkwijze bedienen bediende brandweer stoel stoelen beseffen besef onbewust ongezien vastgoed tafel tafelen terugbrengen ik smelten smelt patiënt laken lakens individueel mes hittegolf bericht berichten lepel lepelen meerderheid instantie onderdeel aantonen vork verpleegkundige bewaking ophouden register kazerne basis bestek ondergeschikt oplichter feeling koude bord luchtmacht vandaag Vandaag ingrijpen rust rusten verwijderen verwijderd humor batterij wijden instroom instromen gewijd beer magazijn na n/a functie onbezonnen maken lijken vooraf zieken leek eigenwijs koorddanser uitvoeren uitvaren frituur frituren mol mollen ziekte ingrijpend rol rollen fornuis oven as ventilator benoemen versnellen Scenario duizend scenario term kachel bushalte openhaard voldoen firma meeleven worst kantoor periode daarnaast rustig ongesteld oranje kleur kleuren succesvol arts weer weren druk drukken bouwer pool altijd aanpalend uitglijden soms som verrekijker geloofwaardig nooit voordoen gebruikmaken vaak adres instituut restauratie plaid leven kind overgang dood doden bijdrage bijdragen tree wit witten oud liggen jong jongen status inzetten inzet overeenkomst geel pauselijk excerpt roze duidelijk paardrijden fabriek onderwerp onderwerpen strand stranden uitsnede Uitsnede plaatselijk paar paars tennis blijkbaar instellingen berg bergen jubileum lak lakken