English

Detailed Translations for accused from English to Dutch

accused:

accused [the ~] noun

 1. the accused (suspect; defendant)
  de verdachte; de beklaagde; de beschuldigde; de gedaagde; de aangeklaagde

accused adj

 1. accused (complained)

Translation Matrix for accused:

NounRelated TranslationsOther Translations
aangeklaagde accused; defendant; suspect
beklaagde accused; defendant; suspect
beschuldigde accused; defendant; suspect
gedaagde accused; defendant; suspect
verdachte accused; defendant; suspect
ModifierRelated TranslationsOther Translations
beklaagd accused; complained

Related Words for "accused":


Synonyms for "accused":


Related Definitions for "accused":

 1. a defendant in a criminal proceeding1

Wiktionary Translations for accused:

accused
noun
 1. iemand tegen wie een aanklacht is ingediend
 2. iemand die voor de rechter van iets beschuldigd wordt

accused form of accuse:

to accuse verb (accuses, accused, accusing)

 1. to accuse (discredit; blame; reproach; )
  beschuldigen; verwijten; aanrekenen; voorhouden; blameren; voor de voeten gooien; berispen; aanwrijven; laken; nadragen; gispen
  • beschuldigen verb (beschuldig, beschuldigt, beschuldigde, beschuldigden, beschuldigd)
  • verwijten verb (verwijt, verweet, verweten, verweten)
  • aanrekenen verb (reken aan, rekent aan, rekende aan, rekenden aan, aangerekend)
  • voorhouden verb (houd voor, houdt voor, hield voor, hielden voor, voorgehouden)
  • blameren verb (blameer, blameert, blameerde, blameerden, geblameerd)
  • berispen verb (berisp, berispt, berispte, berispten, berispt)
  • aanwrijven verb
  • laken verb (laak, laakt, laakte, laakten, gelaakt)
  • nadragen verb (draag na, draagt na, droeg na, droegen na, nagedragen)
  • gispen verb (gisp, gispt, gispte, gispten, gegispt)
 2. to accuse (charge; charge with; incriminate; imputate; denounce)
  beschuldigen; ten laste leggen; aanklagen; betichten
  • beschuldigen verb (beschuldig, beschuldigt, beschuldigde, beschuldigden, beschuldigd)
  • ten laste leggen verb (leg ten laste, legt ten laste, legde ten laste, legden ten laste, ten laste gelegd)
  • aanklagen verb (klaag aan, klaagt aan, klaagde aan, klaagden aan, aangeklaagd)
  • betichten verb (beticht, betichtte, betichtten, beticht)
 3. to accuse (incriminate; insinuate; charge)
  beschuldigen; verdenken; incrimineren; verdacht maken; betichten
  • beschuldigen verb (beschuldig, beschuldigt, beschuldigde, beschuldigden, beschuldigd)
  • verdenken verb (verdenk, verdenkt, verdacht, verdachten, verdacht)
  • incrimineren verb (incrimineer, incrimineert, incrimineerde, incrimineerden, geïncrimineerd)
  • verdacht maken verb (maak verdacht, maakt verdacht, maakte verdacht, maakten verdacht, verdacht gemaakt)
  • betichten verb (beticht, betichtte, betichtten, beticht)
 4. to accuse (charge with; charge)
  tenlaste leggen
  • tenlaste leggen verb (leg tenlaste, legt tenlaste, legde tenlaste, legden tenlaste, tenlaste gelegd)

Conjugations for accuse:

present
 1. accuse
 2. accuse
 3. accuses
 4. accuse
 5. accuse
 6. accuse
simple past
 1. accused
 2. accused
 3. accused
 4. accused
 5. accused
 6. accused
present perfect
 1. have accused
 2. have accused
 3. has accused
 4. have accused
 5. have accused
 6. have accused
past continuous
 1. was accusing
 2. were accusing
 3. was accusing
 4. were accusing
 5. were accusing
 6. were accusing
future
 1. shall accuse
 2. will accuse
 3. will accuse
 4. shall accuse
 5. will accuse
 6. will accuse
continuous present
 1. am accusing
 2. are accusing
 3. is accusing
 4. are accusing
 5. are accusing
 6. are accusing
subjunctive
 1. be accused
 2. be accused
 3. be accused
 4. be accused
 5. be accused
 6. be accused
diverse
 1. accuse!
 2. let's accuse!
 3. accused
 4. accusing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for accuse:

NounRelated TranslationsOther Translations
beschuldigen accusing
laken cloth; linen; sheet; table-cloth; table-cover; woollen fabric
verwijten blaming
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanklagen accuse; charge; charge with; denounce; imputate; incriminate
aanrekenen accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach blame; count to; hold it against s.o.; rebuke; remove; reprimand; reproach; resent
aanwrijven accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; discredit; harbour a grudge; hold it against s.o.; rancor; rancour; rebuke; remove; reprimand; reproach; resent
berispen accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach admonish; blame; castigate; chide; decry; denounce; exhort; rebuke; reprimand; reprove; scarify; warn
beschuldigen accuse; blame; charge; charge with; denounce; discredit; hold against; imputate; incriminate; insinuate; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; discredit; harbour a grudge; rancor; rancour; rebuke; reprimand; reproach
betichten accuse; charge; charge with; denounce; imputate; incriminate; insinuate
blameren accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; bring shame on; discredit; disgrace; harbour a grudge; rancor; rancour; rebuke; reprimand; reproach
gispen accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach
incrimineren accuse; charge; incriminate; insinuate
laken accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; discredit; harbour a grudge; rancor; rancour; rebuke; reprimand; reproach
nadragen accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; discredit; harbour a grudge; rancor; rancour; rebuke; reprimand; reproach
ten laste leggen accuse; charge; charge with; denounce; imputate; incriminate
tenlaste leggen accuse; charge; charge with
verdacht maken accuse; charge; incriminate; insinuate
verdenken accuse; charge; incriminate; insinuate
verwijten accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach
voor de voeten gooien accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach bear a grudge; bear malice; blame; blame someone of; discredit; harbour a grudge; rancor; rancour; rebuke; reprimand; reproach
voorhouden accuse; blame; discredit; hold against; rebuke; reprimand; reproach
- charge; criminate; impeach; incriminate

Related Words for "accuse":


Synonyms for "accuse":


Related Definitions for "accuse":

 1. bring an accusation against; level a charge against1
  • The neighbors accused the man of spousal abuse1
 2. blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against1

Wiktionary Translations for accuse:

accuse
verb
 1. attribute blame to someone
accuse
verb
 1. iemand de schuld geven van iets

Cross Translation:
FromToVia
accuse beschuldigen; aanbrengen; aangeven; klikken; verklikken; aanklagen; betichten accuserdéférer à la justice quelqu’un comme coupable d’un délit, d’un crime.