Summary
English to Dutch:   more detail...
  1. roam around:


English

Detailed Translations for roam around from English to Dutch

roam around:

roam around verb

  1. roam around (roam)
    ronddwalen; dolen; waren
    • ronddwalen verb (dwaal rond, dwaalt rond, dwaalde rond, dwaalden rond, rondgedwaald)
    • dolen verb (dool, doolt, doolde, doolden, gedoold)
    • waren verb (waar, waart, waarde, waarden, gewaard)

Translation Matrix for roam around:

NounRelated TranslationsOther Translations
waren commodities; goods; merchandise; wares
VerbRelated TranslationsOther Translations
dolen roam; roam around
ronddwalen roam; roam around
waren roam; roam around
OtherRelated TranslationsOther Translations
- roam about

Related Translations for roam around