English

Detailed Translations for watcher from English to Swedish

watcher:


Translation Matrix for watcher:

NounRelated TranslationsOther Translations
att vara uppmärksam guard; someone who is alert; watcher; watchman
någon som är alert guard; someone who is alert; watcher; watchman
åskådare looker-on; observer; onlooker; spectator; viewer; watcher audience; bystander; onlooker; public; spectator; spectators; witness
- looker; security guard; spectator; viewer; watchman; witness

Related Words for "watcher":


Synonyms for "watcher":


Related Definitions for "watcher":

 1. a close observer; someone who looks at something (such as an exhibition of some kind)1
  • sky watchers discovered a new star1
 2. a person who keeps a devotional vigil by a sick bed or by a dead body1
 3. a guard who keeps watch1

watcher form of watch:

to watch verb (watches, watched, watching)

 1. to watch (look at; see; observe; view; spectate)
  titta på; se; åskåda; observera; betrakta
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • se verb (ser, såg, sett)
  • åskåda verb (åskådar, åskådade, åskådat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
 2. to watch (inspect; look; look on)
  titta; se på; betrakta; inspektera
  • titta verb (tittar, tittade, tittat)
  • se på verb (ser på, såg på, sett på)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
  • inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)
 3. to watch (look at; examine; view; )
  besiktiga; titta på; kontrolera
  • besiktiga verb (besiktigar, besiktigade, besiktigat)
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • kontrolera verb (kontrolerar, kontrolerade, kontrolerat)
 4. to watch (keep an eye on; observe; spectate)
  hålla ett öga på; bevaka; kolla; observera
  • hålla ett öga på verb (håller ett öga på, höll ett öga på, hållit ett öga på)
  • bevaka verb (bevakar, bevakade, bevakat)
  • kolla verb (kollar, kollade, kollat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
 5. to watch (pay attention; take care)
  vara uppmärksam; se sig för; akta
  • vara uppmärksam verb (är uppmärksam, var uppmärksam, varit uppmärksam)
  • se sig för verb (ser sig för, såg sig för, sett sig för)
  • akta verb (aktar, aktade, aktat)
 6. to watch (keep and eye on; supervise; monitor; patrol)
  ge akt på; övervaka; tillse; hålla ett öga på; ha uppsikt över
  • ge akt på verb (ger akt på, gav akt på, givit akt på)
  • övervaka verb (övervakar, övervakade, övervakat)
  • tillse verb (tillser, tillsåg, tillsett)
  • hålla ett öga på verb (håller ett öga på, höll ett öga på, hållit ett öga på)
  • ha uppsikt över verb (har uppsikt över, hade uppsikt över, haft uppsikt över)
 7. to watch (observe)
  observera; betrakta; åse
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
  • åse verb (åser, åsåg, åsett)
 8. to watch (be careful; beware; take care; )
  passa på; akta sig; vara försiktig; vara noga
  • passa på verb (passar på, passade på, passat på)
  • akta sig verb (aktar sig, aktade sig, aktat sig)
  • vara försiktig verb (är försiktig, var försiktig, varit försiktig)
  • vara noga verb (är noga, var noga, varit noga)
 9. to watch (look at; glance at; view)
  titta på; stirra på
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • stirra på verb (stirrar på, stirrade på, stirrat på)
 10. to watch (peep at; peep)
  smygtitta på; kika på
  • smygtitta på verb (smygtittar på, smygtittade på, smygtittat på)
  • kika på verb (kikar på, kikade på, kikat på)
 11. to watch (observe; monitor; look on)
  bevaka; observera; iaktta; åse
  • bevaka verb (bevakar, bevakade, bevakat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • iaktta verb (iakttar, iakttade, iakttat)
  • åse verb (åser, åsåg, åsett)
 12. to watch (waking; patrol)
  vaka; stanna vaken
  • vaka verb (vakar, vakade, vakat)
  • stanna vaken verb (stannar vaken, stannade vaken, stannat vaken)
 13. to watch (cast an eye on; glance; look; look on)
  kasta en blick på; snegla
  • kasta en blick på verb (kastar en blick på, kastade en blick på, kastat en blick på)
  • snegla verb (sneglar, sneglade, sneglat)
 14. to watch (patrol)
  patrullera; hålla vakt
  • patrullera verb (patrullerar, patrullerade, patrullerat)
  • hålla vakt verb (håller vakt, höll vakt, hållit vakt)
 15. to watch
  – To monitor an e-mail conversation or newsgroup thread. The headers for messages in a watched conversation appear in a different color, which makes them easier to find in a message list. 2
  bevaka
  • bevaka verb (bevakar, bevakade, bevakat)

Conjugations for watch:

present
 1. watch
 2. watch
 3. watches
 4. watch
 5. watch
 6. watch
simple past
 1. watched
 2. watched
 3. watched
 4. watched
 5. watched
 6. watched
present perfect
 1. have watched
 2. have watched
 3. has watched
 4. have watched
 5. have watched
 6. have watched
past continuous
 1. was watching
 2. were watching
 3. was watching
 4. were watching
 5. were watching
 6. were watching
future
 1. shall watch
 2. will watch
 3. will watch
 4. shall watch
 5. will watch
 6. will watch
continuous present
 1. am watching
 2. are watching
 3. is watching
 4. are watching
 5. are watching
 6. are watching
subjunctive
 1. be watched
 2. be watched
 3. be watched
 4. be watched
 5. be watched
 6. be watched
diverse
 1. watch!
 2. let's watch!
 3. watched
 4. watching
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

watch [the ~] noun

 1. the watch
  armbandsur
 2. the watch (surveillance; monitoring; control; )
  övervakning; tillsyn; bevakning; uppsikt; vaktande; överinseende; observation
 3. the watch (guard; wake)

Translation Matrix for watch:

NounRelated TranslationsOther Translations
armbandsur watch clock; clockwork; pocket watch; wristwatch
bevakning care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch guard
hålla vakten guard; wake; watch
inspektera inspection; view; visit
observation care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch apperception; consideration; detection; observation; observe; perception
patrullera patrol
stirra på gaping at; gazing at; staring at
tillsyn care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch supervision
titta på having a look
uppsikt care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch administration; control; custodial care; custody; guardianship; management; supervision; surveillance; tutelage
vaka wake
vaktande care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch
överinseende care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch supervision
övervakning care; control; monitoring; observation; supervision; surveillance; watch access control; overlooking; supervision; surveillance
- lookout; lookout man; picket; scout; sentinel; sentry; spotter; ticker; vigil
VerbRelated TranslationsOther Translations
akta pay attention; take care; watch
akta sig attend to; be careful; beware; look out; pay attention to; take care; watch; watch out
besiktiga check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; verify; view; watch
betrakta inspect; look; look at; look on; observe; see; spectate; view; watch eye
bevaka keep an eye on; look on; monitor; observe; spectate; watch guard; keep watch over; protect
ge akt på keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch
ha uppsikt över keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch overlook
hålla ett öga på keep an eye on; keep and eye on; monitor; observe; patrol; spectate; supervise; watch have an eye for; have an eye upon
hålla vakt patrol; watch
iaktta look on; monitor; observe; watch
inspektera inspect; look; look on; watch audit; check; control; examine; inspect; look at; look over; see; see over; see round; survey; verify; view; visit
kasta en blick på cast an eye on; glance; look; look on; watch cast a glance; cast a look; glance over; skim
kika på peep; peep at; watch look at
kolla keep an eye on; observe; spectate; watch audit; check; control; count again; examine; inspect; look over; look up; pretest; recount; research; survey; test; try; try out; verify
kontrolera check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; verify; view; watch
observera keep an eye on; look at; look on; monitor; observe; see; spectate; view; watch attend; notice; observe; perceive; signal; witness
passa på attend to; be careful; beware; look out; pay attention to; take care; watch; watch out
patrullera patrol; watch pace
se look at; observe; see; spectate; view; watch become aware of; behold; notice; perceive; see; see in
se på inspect; look; look on; watch look at
se sig för pay attention; take care; watch
smygtitta på peep; peep at; watch
snegla cast an eye on; glance; look; look on; watch flirt; make eyes at someone; ogle
stanna vaken patrol; waking; watch
stirra på glance at; look at; view; watch gaze at; stare at
tillse keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch
titta inspect; look; look on; watch
titta på check; control; examine; glance at; inspect; look at; observe; scrutinise; scrutinize; see; spectate; verify; view; watch look at
vaka patrol; waking; watch wake
vara försiktig attend to; be careful; beware; look out; pay attention to; take care; watch; watch out be on one's guard; look after; see to; take care
vara noga attend to; be careful; beware; look out; pay attention to; take care; watch; watch out
vara uppmärksam pay attention; take care; watch
åse look on; monitor; observe; watch guard; monitor; watch over
åskåda look at; observe; see; spectate; view; watch
övervaka keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch be on one's guard; guard; keep watch over; monitor; overlook; watch over
- ascertain; catch; check; determine; find out; follow; keep an eye on; learn; look on; look out; observe; see; take in; view; watch out; watch over
ModifierRelated TranslationsOther Translations
stirra på stared at

Related Words for "watch":


Synonyms for "watch":


Related Definitions for "watch":

 1. a purposeful surveillance to guard or observe1
 2. the rite of staying awake for devotional purposes (especially on the eve of a religious festival)1
 3. a small portable timepiece1
 4. a person employed to keep watch for some anticipated event1
 5. a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's crew are on duty1
 6. the period during which someone (especially a guard) is on duty1
 7. find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort1
 8. observe with attention1
  • They watched as the murderer was executed1
 9. observe or determine by looking1
 10. look attentively1
  • watch a basketball game1
 11. see or watch1
 12. be vigilant, be on the lookout or be careful1
 13. follow with the eyes or the mind1
  • The world is watching Sarajevo1
 14. An expression or a variable that appears in the Watch window.2
 15. To monitor an e-mail conversation or newsgroup thread. The headers for messages in a watched conversation appear in a different color, which makes them easier to find in a message list.2

Wiktionary Translations for watch:

watch
noun
 1. portable or wearable timepiece
 2. particular time period
 3. person or group of people who guard
 4. group of sailors and officers
 5. period of time on duty
verb
 1. to look at for a period of time
 2. to observe
 3. to be wary

Cross Translation:
FromToVia
watch spana; kika; kolla; se; titta kijken~ naar: gericht of met aandacht waarnemen met het oog
watch klocka UhrInstrument zur Messung der Zeit, Chronometer
watch titta på; se på anschauen — den Blick bewusst auf etwas oder jemanden richten
watch se på ansehen — betrachten; angucken; anschauen
watch iaktta beobachten — genau betrachten, überwachen
watch kika; titta på gucken — (umgangssprachlich) sich eine Fernsehsendung ansehen
watch lurpassa; lura lauern — im Hintergrund beobachten, ausspähen
watch titta på zusehen — etwas (passiv) anschauen
watch skugga filature — Surveillance
watch vaktare; väktare garde — Traductions à trier suivant le sens
watch vakta garder — Surveiller étroitement.
watch lurpassa på guetterépier, observer à dessein de surprendre.
watch observera observer — Traductions à trier suivant le sens
watch beskydda; freda; skydda; värja; värna; vakta protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.
watch beskåda; kika; skåda; titta; beträffa regarder — voir, observer

Related Translations for watcher