Spanish

Detailed Translations for mostrar from Spanish to Swedish

mostrar:

mostrar verb

 1. mostrar (exhibir; enseñar; demostrar; )
  förevisa; visa
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • visa verb (visar, visade, visat)
 2. mostrar (demostrar; enseñar; presentar; )
  visa; presentera; förevisa; utställa
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • presentera verb (presenterar, presenterade, presenterat)
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • utställa verb (utställer, utställde, utställt)
 3. mostrar (presentar; parecer; hacer la presentación de; )
  visa; sätta fram för visning
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • sätta fram för visning verb (sätter fram för visning, satte fram för visning, satt fram för visning)
 4. mostrar (manifestar; expresar)
  förklara; tillkännagiva; betyga
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
  • tillkännagiva verb (tillkännagiver, tillkännagav, tillkännagivet)
  • betyga verb (betygar, betygade, betygat)
 5. mostrar (hacer aparecer; demostrar; enseñar; traer a colación; sacar una cosa)
  visa; ta fram; producera; frambringa
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • ta fram verb (tar fram, tog fram, tagit fram)
  • producera verb (producerar, producerade, producerat)
  • frambringa verb (frambringar, frambringade, frambringat)
 6. mostrar (lanzar; sacar; emitir)
  visa; visa fram
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • visa fram verb (visar fram, visade fram, visat fram)
 7. mostrar (exponer; exhibir; ostentar; alardear; alardear de)
  ställa ut; visa upp
  • ställa ut verb (ställer ut, ställde ut, ställt ut)
  • visa upp verb (visar upp, visade upp, visat upp)
 8. mostrar (indicar; asignar; señalar)
  visa; peka; indikera; peka på
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • peka verb (pekar, pekade, pekat)
  • indikera verb (indikerar, indikerade, indikerat)
  • peka på verb (pekar på, pekade på, pekat på)
 9. mostrar (alzarse; levantarse; hacerse; )
  stiga upp; uppstå; uppkomma; framträda; härröra
  • stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)
  • uppstå verb (uppstår, uppstod, uppstått)
  • uppkomma verb (uppkommer, uppkomm, uppkommit)
  • framträda verb (framträder, framträdde, framträtt)
  • härröra verb (härrörar, härrörade, härrörat)
 10. mostrar (realizar; cumplir; sustanciar; probar; evidenciar)
  förverkliga; realisera
  • förverkliga verb (förverkligar, förverkligade, förverkligat)
  • realisera verb (realiserar, realiserade, realiserat)

Translation Matrix for mostrar:

NounRelated TranslationsOther Translations
framträda aparecer; aparición; presentación; presentarse
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
betyga expresar; manifestar; mostrar
frambringa demostrar; enseñar; hacer aparecer; mostrar; sacar una cosa; traer a colación actuar; efectuar; hacer; hacer realizar; llevar hacia adelante; parir; proponer; realizar; sugerir
framträda acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzarse; aparecer; efectuarse; emerger; enseñar; entablarse; erguirse; fermentar; hacerse visible; mostrarse; ocurrir; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder
förevisa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar
förklara expresar; manifestar; mostrar aclarar; aclararse; argumentar; avisar; certificar; comunicar; contar; declarar; denotar; desdoblar; despejarse; desplegar; detallar; elucidar; especificar; explicar; explicarse mejor; exponer; hacer una manifestación; iluminarse; ilustrar; indicar; interpretar; manifestar; manifestarse; narrar; parafrasear; poner en claro; precisar
förverkliga cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar
härröra acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse
indikera asignar; indicar; mostrar; señalar advertir; dar informes; hacer referencia; indicar; informar; informar acerca de; llamar la atención sobre; significar
peka asignar; indicar; mostrar; señalar afilar; aguzar; apuntar
peka på asignar; indicar; mostrar; señalar
presentera demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar abrir; comenzar; empezar; inaugurar; iniciar; proponer; sugerir
producera demostrar; enseñar; hacer aparecer; mostrar; sacar una cosa; traer a colación elaborar; fabricar; hacer; producir
realisera cumplir; evidenciar; mostrar; probar; realizar; sustanciar desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar
stiga upp acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse alzar; alzar el vuelo; ascender; despegar; echarse a volar; elevarse; emerger; enarcar; erectar; ir para arriba; levantar; levantar el vuelo; levantarse; levantarse de un salto; ponerse de pie; subir; tirar hacia arriba; tomar velocidad; volarse
ställa ut alardear; alardear de; exhibir; exponer; mostrar; ostentar exhibir; exponer; librar
sätta fram för visning aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; hacer la presentación de; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
ta fram demostrar; enseñar; hacer aparecer; mostrar; sacar una cosa; traer a colación emitir; lanzar; llevar hacia adelante; sacar
tillkännagiva expresar; manifestar; mostrar
uppkomma acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzar; alzarse; brotar de; convertirse en; derivar de; descender de; efectuarse; elevarse; emerger; empezar; enseñar; entablarse; erguirse; escalar; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrarse; ocurrir; originarse; ponerse; presentarse; proceder de; producirse; provenir de; resucitar; sacar del agua; ser originario de; subir; suceder; surgir; venir hacia arriba; volverse
uppstå acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse acontecer; alzarse; brotar de; convertirse en; derivar de; descender de; efectuarse; emerger; empezar; enseñar; entablarse; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; mostrarse; ocurrir; originarse; ponerse; presentarse; proceder de; producirse; provenir de; resucitar; sacar del agua; ser originario de; subir; suceder; surgir; volverse
utställa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar
visa aparecer; asignar; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer aparecer; hacer la presentación de; hacer postura; indicar; lanzar; lucir; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; ostentar; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; revelar; sacar; sacar una cosa; señalar; someter a; traer a colación argumentar; emitir; exhibir; expandir; exponer; hacer una manifestación; lanzar; manifestarse; presentar; sacar; ver; visualizar
visa fram emitir; lanzar; mostrar; sacar
visa upp alardear; alardear de; exhibir; exponer; mostrar; ostentar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
peka punto

Synonyms for "mostrar":


Wiktionary Translations for mostrar:


Cross Translation:
FromToVia
mostrar visa tonen — laten zien
mostrar uppvisa aufweisen — etwas als Merkmal haben
mostrar påvisa aufzeigen — aufdecken; klar machen; ans Licht bringen; deutlich machen
mostrar peka; visa zeigendi(transitiv): jemanden etwas sehen lassen
mostrar föreställa; introducera; presentera present — bring into the presence of
mostrar visa show — display
mostrar uppvisa; utpeka indiquermontrer, désigner une personne ou une chose.
mostrar uppvisa montrerfaire voir ; exposer aux regards.

Related Translations for mostrar