French

Detailed Translations for s'interposer from French to Dutch

s'interposer:

s'interposer verb

 1. s'interposer (interrompre; intervenir; s'entremettre)
  onderbreken; interrumperen; in de rede vallen
  • onderbreken verb (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)
  • interrumperen verb (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • in de rede vallen verb (val in de rede, valt in de rede, viel in de rede, vielen in de rede, in de rede gevallen)
 2. s'interposer (intervenir; intercéder; intercéder en faveur de qn; s'entremettre)
  interfereren; interveniëren; tussenkomen; ingrijpen; interrumperen; bemiddelen; tussenbeide komen
  • interfereren verb (interfereer, interfereert, interfereerde, interfereerden, geïnterfereerd)
  • interveniëren verb (interveniëer, interveniëert, interveniëerde, interveniëerden, geïnterveniëerd)
  • tussenkomen verb (kom tussen, komt tussen, kwam tussen, kwamen tussen, tussengekomen)
  • ingrijpen verb (grijp in, grijpt in, greep in, grepen in, ingegrepen)
  • interrumperen verb (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • bemiddelen verb (bemiddel, bemiddelt, bemiddelde, bemiddelden, bemiddeld)
  • tussenbeide komen verb (kom tussenbeide, komt tussenbeide, kwam tussenbeide, kwamen tussenbeide, tussenbeide gekomen)
 3. s'interposer (se mêler de; se mêler; intervenir; interférer; intervenir dans)
  bemoeien; mengen; inmengen
  • bemoeien verb (bemoei, bemoeit, bemoeide, bemoeiden, bemoeid)
  • mengen verb (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • inmengen verb (meng in, mengt in, mengde in, mengden in, ingemengd)

Translation Matrix for s'interposer:

NounRelated TranslationsOther Translations
mengen fusion; mixtion; mixture; mélange
onderbreken interruption; pause; suspension
VerbRelated TranslationsOther Translations
bemiddelen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer concilier; négocier; servir de médiateur dans
bemoeien interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de
in de rede vallen interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer
ingrijpen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer prendre; saisir; se servir
inmengen interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de
interfereren intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
interrumperen intercéder; intercéder en faveur de qn; interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer
interveniëren intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
mengen interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de allier; mixer; mélanger; mêler
onderbreken interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer bloquer; faire arrêter; interrompre; obstruer
tussenbeide komen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
tussenkomen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer concilier; négocier; servir de médiateur dans