Most Recent French Words:

intéresser minuterie avouer capter ajustement malheureusement usine usiner introduction reins bibelot tardivement découdre rumeur dévoiler convertir subir peau espérer e-mail boucler boucle bouclé émail E-mail mail recevoir ratio exquis adapter cependant voir civisme désir vouloir meubler meubles manquer tissu derechef parfum parfumé synthétique réagir commander commande commandé fixer soulever certifier dimanche poussière rester restant partie cerner convenir management répandre repandu tenace empêchement dictateur collaborer gratifier impasse plaintif procès consigner consigne horloge périmé plage étendre construire construit cohérent aller-retour charcuterie virement contrainte poids opposer opposé que comporter dulcinée juillet pet aboutir joindre enjoliveur réservation aller test testé tas finir jouir chaussure indien Indien cash polycopier retard interdire interdit courrier soucis éloigner interné interne interner botte botter botté boëtte jusque-là pouvoir préjudice cale écale refus refusé partager partage partagé collier trouver laurier péter marcher marche marché ôter réfuter chemise or Or OR starter confirmer provisoire charger émaner costaud roue rouer roué fondre fonder fondé présenter futur être ci-dessous illuminer synthèse sommaire Sommaire vertical coordonner horizontal parer para comprendre rêvasser HAL assumer cricet transition relation Relation pâte pâté casquette utilisateur orientation descendre folle partenariat vétérinaire ailleurs d'ailleurs pistolet conseiller conseillé étourdir feuille baiser dominer dominant différence radier lecture féliciter félicité Lecture renoncer aucune

Most Recent Dutch Words:

verslag betrekken saneren succes bruikbaar vlak vlakken bekrachtigen sfeervol benadrukken uitputten snuisterij vaandel synoniem uniform rechtstreeks proberen paramedisch enkel koelkast onhandig hieronder afspraak luzerne afhankelijk bar raakvlak betreden systematiek onthullen doen verwerken statig overdonderen wensen gewenst samenvatting controleren buigen huidig voorstellen voorstel conclusie plotseling bogen gebogen bevatten naamsbekendheid piano circa overlijden overschrijving bekend bekendheid regie na n/a rijbewijs aanbieden aangezien aanzien tenzij invaren invoeren oog ogen voorkomen hopen hop e-mail zoals bovendien zwartwerk ongeveer bewonderen donderdag mutatie bezet bezetten Bezet vastleggen kleurplaat openen geopend gereedschap gereedschappen terras E-mail zaken zak broodje conservatief dood doden vooropleiding vroeger vroeg wee werkbank sedimentatie ontvangen betreuren verlengen blauw lijden geleden afbakenen adapter bezittelijk nauwelijks enkele helemaal vreemd vreemde Noordzee doorgaan resonantie voornemen uitdrukking leerrijk regio vlek vlekken optreden bedenken reparatie pionier mondeling aanmaning werken werk basis uitzaaiing onderscheiden onderscheid bureau wens ikzelf champignon zodat vaardigheid vaardigheden inhoud inhouden oplossen verplaatsing storen garage feestdag vastbesloten vastbeslotenheid brandveilig inzetten inzet erkennen erkend passen passend degelijk vastberaden vastberadenheid vooruitgang piccolo elkaar opslag enthousiast marge lichtvoetig berucht bijzonder hinderen hinder order troosten troost belastingdienst Belastingdienst prestatie ruis rui morgen actief doek standvastig standvastigheid vervloeien beslissing gewoon vereffenen frame ondeugdelijk hartelijk goedkeuring uitbreiden opnieuw maken namens semester wandeling eerder