Most Recent French Words:

enchaînement engrenage moulinet impatience dimanche rendre après mardi envisager extraire extrait erreur retenir indulgence souvenir doctorat spectacle dédaigner sable sabler sablé tempêter tempêtes oeil former effet sous vies dégrader dégradé cinéma naître nouveau allemand Allemand plan plané embouteillage journée C.V négligeable mot assurer indispensable propriétaire locataire cotisation courtier envoyer conception blette cuve lorsque pou dot gratter plusieurs scrupuleusement surtout doter devon patron amélioration lilas courbe courber courbé entretien résille régler forcément sole sauter maximum justifier justifié précaire acide tardivement tatillon agresser nécessaire utile limpide insolence perturber perturbé invisibilité trancher identification régir hamster superbe prêter splendide ravir ravissant tarir adorable oriflamme lisible imprévisible mignon mignonne attente raide régime pousser chercher cherché gens peser mandarine chômage carrière boire main-d'œuvre métier emploi chou-fleur boulot DAS grève stagiaire il fugueuse panier Panier plaire plus Plus demander demande demandé faute entrer entrée entre entré charcuterie assuré échec poste poster thé journal Journal tripler phénomène annuler Annuler honnête concerner concernant appeler traîner efficacité seigle compartiment rappeler hello tassement produire assoiffé audience stimuler seuil Seuil étang sexe Sexe mat mât tribu d'occasion comportement modelage intéressant pilon con chatte chat chien chienne réservation brocher broche voyou flocon flocons ennuyer ennuyé désolé adjectif deux hirondelle cannelle pièce ignorer accord

Most Recent Dutch Words:

oorzaak verdacht verdachte beëindigen beëindigd bedoeling bijlage Bijlage verbeteren kap kapje ondersteunen voldoen dragen voldaan aanleiding overmaken beroepsbevolking prima gefeliciteerd feliciteren overstappen overstap daarnaast daarna vestiging minder minderen souvenir tekort geloven geloof overlijden overleden meerwaarde inzien tevens weg spin spinnen blokkade beiden verkrijgen uitgangspunt gedeeltelijk vies galg vermoeden salade ledigen ledig aanpassen acclimatiseren dwarsfluit fluiten fluit target macht benaderen constateren groeien groei lijden opvallen opvallend koploper mogen lopen loop voorop vestigingsvergunning longitudinaal daaraan pre-roll bruin bruinen vervangen mus bijna griffier balk balken spoor onderwijs onderwijzen lul lullen overeenkomst vooroordeel uitbouwen uitbouw zullen dons daarenboven beginnen begin bereikbaar weer weren borrel borrelen goedkope snurken rechtsbijstand opoffering overhalen agio slaapkamer schuur schuren maatschappij afspreken aanspreken opleiding zone zône contra volledig bijbaan dak verjaardag financieel subsidie subsidies nicht uitspreken uitgesproken billijken streven declaratie afkopen afkoop onduidelijkheid toegankelijk slagen geslaagd reageren opnoemen zorgzaam benoemen grof rooster roosteren opwekken opgewekt brassen onderdeel particulier omdat BTW-nummer aandacht schap schappen waterkoker vriend vrienden bijdrage tegemoetkomen verladen programma omvangrijk schenken banaal huiskat betrouwbaar hymne feest lui feesten luis contract bekeuring verkondigen verhuren verhuurd thema dot vooropstellen stellen stel meerdere drammen familie zangeres kansloos katrol school school- afspraak daadkracht bijvoorbeeld offer offeren serie nabij nabijheid vergooien dienstbode jaar schommeling