Dutch

Detailed Translations for daadwerkelijk from Dutch to German

daadwerkelijk:


Translation Matrix for daadwerkelijk:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
effektiv daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; gedegen; krachtig; van goede hoedanigheid
OtherRelated TranslationsOther Translations
tatsächlich inderdaad; ja
ModifierRelated TranslationsOther Translations
allerdings daadwerkelijk; metterdaad al; alreeds; desalniettemin; desondanks; doch; echt; echter; evengoed; evenwel; heus; inderdaad; jawel; jazeker; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; reeds; toch; voorwaar; weliswaar; werkelijk
denn daadwerkelijk; metterdaad als; dan; desalniettemin; desondanks; evengoed; immers; naar; niettegenstaande; omdat; toch; want; zoals
essentiell daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk basis; belangrijk; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; fundamenteel; gewenst; gewild; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; vereist; verlangd; wenselijk; wezenlijk
faktisch daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
grundlegend daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk basis; degelijk; diepgaand; diepgravend; elementair; fundamenteel; grondig; helemaal; in principe; niet oppervlakkig; principieel; tot grondslag dienend; totaal; volkomen
grundsätzlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk als regel; basis; elementair; in het algemeen
indertat daadwerkelijk; metterdaad
sachlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk eenvoudig; inhoudelijk; koel; matig; niet beschonken; nuchter; objectief; onpartijdig; sober; wat de inhoud betreft; zakelijk
selbstverständlich daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
tatsächlich daadwerkelijk; metterdaad
wahrhaftig daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk echt; effectief; ernstig; heus; inderdaad; jawel; jazeker; metterdaad; reëel; serieus; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; weliswaar; werkelijk; werkelijk menend
wesentlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; basis; beduidend; behoorlijk; belangrijk; cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; substantieel; van belang; vereist; wezenlijk
wirklich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk beslist; echt; echte; effectief; eigenlijk; geheid; gewis; heus; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; werkelijke; zeker; zowaar

Related Words for "daadwerkelijk":

  • daadwerkelijke

Wiktionary Translations for daadwerkelijk:

daadwerkelijk
adjective
  1. ook echt plaats vindend

Cross Translation:
FromToVia
daadwerkelijk tatsächlich; konkret actual — existing in act or reality, not just potentially
daadwerkelijk in der Tat indeed — modal: truly; in fact; actually
daadwerkelijk aktiv; tätig; geschäftig; unternehmend; werktätig; berufstätig; arbeitend; rührig; emsig; wirksam; zum Besitztum gehörend; zu den Aktiva gehörend; Aktiv-; effektiv; faktisch; tatsächlich; wirklich; greifbar; Effektiv- effectif — Qui est réellement et de fait, qui produit un résultat réel.
daadwerkelijk echt; recht; wahr; wahrhaft; real; wirklich réelvéritable, effectif, vrai, sans fiction ni figure.