Dutch

Detailed Translations for apart from Dutch to English

apart:

apart adj

 1. apart (los van elkaar; gescheiden; separaat)
 2. apart (zonderling; excentriek; bijzonder; )
 3. apart (enig in zijn soort; uniek; bijzonder; )
 4. apart (afzonderlijk)
 5. apart (afzonderlijk)
  distinct; discrete
  – constituting a separate entity or part 1
  • distinct adj
   • on two distinct occasions1
  • discrete adj
   • a government with three discrete divisions1
 6. apart (vrijstaand; gescheiden; afzonderlijk; )
 7. apart (separaat; afzonderlijk)
 8. apart
  apart
 9. apart (vrijstaand; geïsoleerd; alleenstaand; )
 10. apart (uitheems; vreemd; zonderling; eigenaardig)
 11. apart (excentriek; vreemd; buitenissig; extravagant; typisch)

Translation Matrix for apart:

NounRelated TranslationsOther Translations
distinctive distinctief
exquisite beste; uitgelezene
freak fanaat; fanaticus; fanatiekeling; freak; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
particular bijzonderheid; detail
sole schoenzool; tong; tongschar; zeetong; zool
solo alleenzang; solo; solodeel; solozangen
special special; themanummer
VerbRelated TranslationsOther Translations
separate afscheiden; afsplitsen; afzonderen; apart zetten; delen; hakken; in stukken hakken; isoleren; loskoppelen; opdelen; opsplitsen; scheiden; separeren; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uitsplitsen; van elkaar gaan
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
curious apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling benieuwd; curieus; eigenaardig; nieuwsgierig; vreemd
different apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling afwijkend; anders; anderszins; verschillend
discrete afzonderlijk; apart
distinct afzonderlijk; apart aanschouwelijk; duidelijk; flagrant; frappant; geprononceerd; in het oog lopend; in het oog springend; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; saillant; treffend; uitgesproken; verhelderend; zo klaar als een klontje; zonneklaar
distinctive afzonderlijk; apart karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch
eccentric apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
exceptional apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; uitzonderlijke; zeer
exclusive apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek buiten; dierbaar; exclusief; favoriete; geselecteerd; lievelings; select; toegenegen; verkoren; zonder
exotic apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling exotisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
exquisite apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek glorierijk; heel mooi; heerlijk; hemels; kostelijk; lekker; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; overheerlijk; prachtig; reuzelekker; riant; schitterend; smakelijk; uitgelezen; verrukkelijk; zalig
foreign apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling buitenlands; uit een vreemd land; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
idiosyncratic apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling
incomparable apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek
inimitable apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek onnavolgbaar
isolated afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand afgezonderd; desolaat; eenzaam; in quarantaine; verlaten
noteworthy apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; noemenswaardig; verheven; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; voornaam
odd apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling achterlijk; afwijkend; anders; anderszins; curieus; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; merkwaardig; mesjogge; niet goed snik; oneven; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; stupide; typisch; uitheems; uitzonderlijk; uniek; verschillend; vreemd; vreemdsoortig; zelden; zeldzaam; zonderling; zot
one and only apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek
particular afzonderlijk; apart; separaat bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
peculiar apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling curieus; eigenaardig; vreemd
separate afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; los van elkaar; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand besloten; privé
sole apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; enkel; uniek
special apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; exclusief; extreem; heel erg; hogelijk; speciaal; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
unique apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; uitzonderlijk; uniek; zelden; zeldzaam
unparalleled apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek ongekend; ongeëvenaard; onnavolgbaar; onovertroffen; onvergelijkelijk; onvolprezen; uitstekend; weergaloos
unusual apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling ongebruikelijk; uitzonderlijk; zeldzaam
- bijzonder; speciaal
AdverbRelated TranslationsOther Translations
aside afzonderlijk; apart opzij; terloops; terzijde
ModifierRelated TranslationsOther Translations
apart afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; los van elkaar; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand ontbonden; opgeheven; uit elkaar; uit elkander; uiteen; uiteengegaan; uiteengevallen; uitelkaar; van elkaar; van elkander; vaneen
bizarre apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling bizar; grotesk
freak apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; vreemd; zonderling grillig; nukkig; onberekenbaar; onvoorspelbaar; wispelturig
free-standing afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand
on its own afzonderlijk; alleenstaand; apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; gescheiden; geïsoleerd; losstaand; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; op zich; op zichzelf staand; separaat; uniek; vrijstaand
once in a life time apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek eenmalig; uniek
outlandish apart; eigenaardig; uitheems; vreemd; zonderling uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
solo afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand
the one and only apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; uniek

Related Words for "apart":

 • apartheid, aparter, apartere, apartst, apartste, aparte

Synonyms for "apart":


Antonyms for "apart":


Related Definitions for "apart":

 1. gescheiden van anderen of iets anders2
  • ze hebben een aparte badkamer voor de kinderen2
 2. nergens anders mee te vergelijken2
  • Tina heeft altijd zulke aparte kleren!2

Wiktionary Translations for apart:

apart
adjective
 1. unusual
adverb
 1. at or from a distance

Cross Translation:
FromToVia
apart especially besonders — für sich alleine, gesondert, separat
apart weird; strange; peculiar; characteristic eigenartig — besonders in seiner Art, vom Standard abweichend
apart separate separat — getrennt voneinander, getrennt von etwas
apart particular; special; distinct; distinctive particulier — Qui présente une caractéristique spéciale, qui appartenir, proprement et singulièrement, à certaines personnes ou à certaines choses; qui n’est point commun à d’autres personnes, à d’autres choses de même espèce.

Related Translations for apartEnglish

Detailed Translations for apart from English to Dutch

apart:


Translation Matrix for apart:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
afzonderlijk apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo aside; discrete; distinct; distinctive; free-standing; isolated; on its own; particular; separate
alleenstaand apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo bachelor; free-standing; isolated; on its own; separate; single; spinster; unattached
apart apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo aside; bizarre; curious; different; discrete; distinct; distinctive; eccentric; exceptional; exclusive; exotic; exquisite; foreign; freak; free-standing; idiosyncratic; incomparable; inimitable; isolated; noteworthy; odd; on its own; once in a life time; one and only; outlandish; particular; peculiar; separate; sole; special; the one and only; unique; unparalleled; unusual
gescheiden apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo
separaat apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo free-standing; isolated; on its own; particular; separate
vrijstaand apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo free-standing; isolated; on its own; separate
- isolated; obscure
AdverbRelated TranslationsOther Translations
uiteen apart; from each other; parted; split up
vaneen apart; from each other; parted; split up
- aside; asunder
ModifierRelated TranslationsOther Translations
los van elkaar apart; separate
losstaand apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo free-standing; isolated; on its own; separate
ontbonden apart; dissolved; divorced; fallen apart; separated
op zich apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo free-standing; isolated; on its own; separate
op zichzelf staand apart; free-standing; isolated; on its own; separate; solo free-standing; isolated; on its own; separate
opgeheven apart; dissolved; divorced; fallen apart; separated
uit elkaar apart; from each other; parted; split up
uit elkander apart; from each other; parted; split up
uiteengegaan apart; dissolved; divorced; fallen apart; separated
uiteengevallen apart; dissolved; divorced; fallen apart; separated
uitelkaar apart; from each other; parted; split up
van elkaar apart; from each other; parted; split up
van elkander apart; from each other; parted; split up

Synonyms for "apart":


Related Definitions for "apart":

 1. remote and separate physically or socially1
  • existed over the centuries as a world apart1
  • preserved because they inhabited a place apart1
 2. having characteristics not shared by others1
  • scientists felt they were a group apart1
 3. not taken into account or excluded from consideration1
  • these problems apart, the country is doing well1
 4. into parts or pieces1
  • he took his father's watch apart1
  • split apart1
 5. separated or at a distance in place or position or time1
  • These towns are many miles apart1
  • stood with his legs apart1
  • born two years apart1
 6. one from the other1
  • people can't tell the twins apart1
 7. placed or kept separate and distinct as for a purpose1
  • had a feeling of being set apart1
  • quality sets it apart1
 8. away from another or others1
  • they grew apart over the years1
  • kept apart from the group out of shyness1
  • decided to live apart1

Wiktionary Translations for apart:

apart
adverb
 1. van elkaar

Related Translations for apart