Most Recent Dutch Words:

zoeken Zoeken gieter lager converteren wankelen aantonen kruispunt doorsnede heden aanmelden Aanmelden bok bokken haperen hangen tip tippen smokkelen smokkel heenkomen tondel maïs raden raad onderzetter sinds slecht slechten onderzetters appel toegeven lendenstuk verbinding wandelen deelnemen deelnemend schieten schot schoten man vegen vaag beige abrupt bereiken bereik aanhangwagen verdringen voorval voorvallen verzamelen ja Wit-Rusland uitdragen vorderen afwateringsbuis ruimte koolraap ruimtemaat seks seksen vormen vorm studententijd kennismaking kermis pistool onderwerp onderwerpen fiets fietsen hoofdkussen overlijden overleden mensensmokkel prijsverhoging opbergen training samenspraak moeten studieverlof handelen handel omgeving afplukken druk drukken horeca verder dan stuwen verder verzwaren vervreemding feestelijkheid onteigening jawoord zichtbaar ambulance clitoris sambal oordeel oordelen toch geslachtsgemeenschap lichten oefening LAN nalopen vasthouden vasthoudend oever bijhalen afnemen bacteriënvrij bacterie pauzeren lepel lepelen aanhalen auto streng estafettestokje sjalot indommelen Suriname eten zout zouten uitleggen uitleg vrijblijvend BTW-nummer aanrecht verschijnen bek bekken kanoën kano vervolgens dreigen vrijetijdsbesteding diploma recreatie leveren lever opvragen kunnen opslaan Opslaan afkomen haai overleg overleggen stempel stempelen Stempel ruilen ruil bevolkt bevolken waarnemen waarnemend les lessen pull het lui twijfelen twijfel afschieten geweer reserve weinig carter dinsdag instantie verlept verleppen openstaan brochure augustus gezond zonnen vanaf raam ramen riet herstellen herstel toestaan Toestaan pan PAN morgen emmer Emmer fair aannemer overtuigen

Most Recent English Words:

hold Hold pretty language make made guarantee shingle shingles whence falter stagger sway hedgehog barge notice note exchange kindly pine esteem together bypass because reschedule foot pie exhaust exhausted hence blotter shoemaker bottle emerge emerging trade-wind man abrupt alas fate preserve stair stairs daughter lino propagate disseminate spawn Madeira pretend restore re-creation organic reformation shim orange accent snuffle remember laugh fire paediatrician peanut hate idyllic peg good-looking mollify mote essential redundant nanny abundance caregiver babysitter baby-sitter rat produce grow evident hospital expand ambulance extend clitoris tender science lunar rascal aircraft carte bacterium minor backup pumpkin élan LAN austerity cede hassle reverse reversely dot heart punish punished ballerina hard-working play box boxing assign assigned breakdown Breakdown appear sticker stickers diploma extrude wilt garbage funfair fun-fair Suriname generous rasp rasping lupin sociability pull die pain watertight imagination gold woman-leader explain snail grab task cart school newspaper rooster roost lvi harpy WSH unify part hike hiking rapacity disease tramp pigeon trait chagrin sourpuss leek boy apply hangout gadget stroke grey magician harass harassment march March first-rate devil June November December aggregate aggregation privet before week dauntless invest disavow January yam perpetrator rust tent psychiatrist roommate room-mate jolt solution improve improvement grace dodgy difficult