Most Recent Dutch Words:

vragen gevraagd trekken drop affiniteit gezapig duiker opleiding trouwen getrouwd blind blindheid doof doofheid opkikkeren potverteren tekenen teken teek @-teken trek maken maak leren leer elkaar werking weg trouw proberen wellen lukken horen hor kennen werken werk vraag zetten zet aanzetten opvissen spelen spel kenteren lunch lunchen zeggen gezegd sloperij nalatigheid nalatig verbeteren gezet rebus vieren vier albino bevelschrift geitenkaas sint uitkijken remschoen remschoenen rotvent gladjanus meestal fiets fietsen vaccinatie repareren gesmak voetbal voetballen ruggengraat stabiliseren temperen zuipen tussenkomen inschatten afwisseling uitdaging zetpil kuif slachtafval zeem zemen balk balken snijden gesneden zalig sinterklaasavond opletten oplettend slaap lekker bannen vervolg vervolgen inhuren verhuren verhuur invullen overgaan wiskunde beklimmen concept Concept zaken zak mobilofoon invetten gebeurtenis gebeurtenissen wiel dagblad bijv. bijv bezit bezitten eigen laten gelaten perfect sluitspier invaliditeit bol bollen oprecht uitschakelen uitwissen moreel moraal motivatie schuin gebonden gebondenheid rantsoeneren duidelijk elegant mevrouw uitputten windbuks zonsondergang spoken collegiaal strottenhoofd ster bug hinderen conditie knuffel knuffelen sloffen slof beïnvloedbaar gewoonte handeling handelingen flikkering decennia dochteronderneming ontkrachten overpeinzing downloaden brandpunt focus naderhand balie erg persoonlijk persoonlijkheid logies ramp abrupt manifestatie butler vertraging afscheid afscheiden liefje soepgroente kapitaal lilliputter aandrijving eenzaam eenzaamheid verouderd verouderen gruwelijk verschillen afwijken koriander masturberen kont meewerken gezellig stuurman sterk sterken

Most Recent English Words:

consumptive birthday Flemish intellectual heart-healthy stop stopped Ecuador vulva friar bright Samba hymn demonstrate share S.O.S home Home pear determinant quilt quilted plantain backup BAS assemble kobold dark prominent stew incoherent market marketing advertise advertising whitewash spend unclasp loyal gross lucubrate rebus like follow following consider considerable premature fishy advance crybaby graft block pour housecoat Targa congratulations oeuvre albino namesake quality weary tie tied undershirt hack ascertain ascertainable squid apropos dangle distribute soak bite biting sweetheart instigate instigating vaudeville experiment instrumental Instrumental half-monthly autoantibody shorty CA reserve reserved accent hustle one-third console philosophy sleepy-eyed bra tug pityful basis rat spin transcribe exclusive finite boy right understand interpret holy troublemaker calve easement shingle shingles exclude see SEE account accountable appreciate appreciative challenge woeful hire hiring love lover curmudgeon light lights describe expound puppy elaborate book concept patron Netherlands complex curd curds occasionally reign strawberry sovereignty fabricate ugly wave WAVE missal own metro perfect armadillo swab button require as AS bitch king swank fester hi erase pinpoint élan moral bodice chameleon cumminseed complement force bloke elegant original support check goon manner rambutan say said erratic trouble bug infantry administrator sin delicious jail AVI klick brick schnitzel wheedle fight train decennium busy occupy