Most Recent Dutch Words:

rekrutering minimumloon sollicitatie voorlezen voorlezing draagvlak zeker zekeren verjaring ring uitbreiding peiling peilen peil trouwens startkabels jullie startkabel vriend naam Naam bijzijn lethargisch worden volgende weersvoorspelling niveau streven rapen raap sterven structuur diploma aantekening decoreren extern type autobus ordner melkweg opdrachtgever sterrenstelsel interesseren geïnteresseerd afsluiten Afsluiten decaan halen apenstaartje soms som hun Hun record zometeen verzending sage keelontsteking map opnemen psychedelisch noodzaak noodzaken herinnering verwateren oprichter lief doeltreffend doeltreffendheid effectiviteit specifiek zonnestelsel overlijden geboorteland beogen verlangen zeep zepen omtrek omtrekken boekenkast begroting dreiging voltooien voltooid afspraak passen pas koud snot inzetten inzet krijgsgevangene droog drogen markeren gemarkeerd welk welke afwijkingen uitlichten slag huwelijk omzet omzetten hierbij maagdarmspecialist maag-darmspecialist intensiveren wachtmeester bruto tussendoor toen bokspringen springbok onderzoek onderzoeken joviaal opzoeken melancholie ouwehoer houden moeder mama stofzuigen operatief Opzoeken inspecteren extract ophalen burger interieur miljard veroveren rooftocht meel gereformeerd reformeren agenda Agenda beschouwen afmelden Afmelden fusilleren begeleider sneeuwen sneeuw volgen volgend ontmoeten moderniseren dominee terugbrengen beperken beschuldigen bescheiden weigeren kandidaatstelling meedelen notaris lift liften gedrag delinquent bakboord functie terwijl kever verheffen verheven sober beterschap jaloers blond gevolg zingen vertrekken verwijzen schat schatten trekken trek aantrekken aftrekken aftrek bijtrekken binnentrekken rakker overjas ezel wonen telkens voortrekken onderbreken onderbroken draaien draai klagen namelijk gemeenteraad

Most Recent English Words:

comparative child children consultant draft Draft bandage IBAN happy hop hops concede frustrate liable sturgeon enter due epic handsome study distort house House abode sugar-cane prospect prospects prospective momentary diploma definition dwell more More touchdown type adore adorable queue proud ass Hun truncate record keep sage increment procrastinate tennis powerful skim factoring selling-agent representative gross boom booming enophile oenophile moustache coffin-maker general General noteworthy fearless block Block snot strawberry respond time breach eliminate elimination object there there! name romanticize thus slag utter requisite quiet determine implement surname charge hug kiss sensible tot confiscate constitution but congruent meticulous correspond corresponding round-shaped warder ironical exemplary obtain achieve extract retrieve Retrieve nestling Mr Mr. sheep lady latter collection future will-be agenda humble carpenter fault delicious ugly donate donation mechanic mechanics birdie acumen celebrations lift delinquent unfortunately redemption downright turnover elaborate son C# C bi-annual sober mace vast expect do gorgeous buoyant ring wave develop developed outcome exit beloved adjust folio persuade deacon syndicate container containers contain Exit Outcome WAVE film partnership French-speaking usufruct DOM misfit locate long longing castor blackamoor thirsty space-saving evoke inquisitive inquisitiveness enhanced SUA gallop ventilate ventilation alumni synonym black horsemeat buddy dirty semi-annual vicious PIM hope for save saved