Most Recent Dutch Words:

verblijven verblijf kaaimuur logement biografie bibliografie afleiden UEd duidelijk wissen geachte geacht voldoen fat FAT boterham boterhammen prolongeren aanprijzen prijs prijzen verplichting eetlepel slim bloemkool belangen panne achteruitgaan arbeidsmarkt Schepper duurzaam duurzaamheid sul sullen scan community kas archiveren getal schap schappen buurt buurten verplicht verplichten huren huur weinig ramen rammen waren waarde buren buur vastleggen benoeming ofwel stenen redelijk stof stoffen vriend ondergeschikt ondergeschikte bestek bestaan manen maan behoorlijk inhoudsopgave aanmoedigen ontdekken onderbouwen onderbouwd appartement zinnen zonnen zon zo'n bagage moedig schade slepen sleep sterrenkijker kunstwerk los lossen vooruitkomen nauwkeurig enige enig gelijk gelijken overwinning heen kind slinger slingeren bekomen overgang voort school school- uitvinding slingerbeweging blouse rustig tukje verstrengelen vallen val echt echter gelieven verouderd verouderen toestemmen uitproberen garage mening druif verwachting bewonderen hoogstaand tak taken manier rietsuiker sterrenkunde vooruitzicht wiskunde krijgskunde hal hals dwang dicht dichter spannend spannen voorziening ontstaan schoon schoonheid roepen roep lijken lijk oefening rauwkost daarin misgaan bewijzen bewijs zelfs brief getuigen allemaal even bewijsmiddel mogen vergoeding gaping vetklier kennismaking onafhankelijk onafhankelijkheid zodat nar overwaarderen daarvan sonde senaat scheiden gescheiden gala vernederen overschatten kiezen kies Kiezen poet poëet groep bekommeren bekommerd partij overwaaien roomboter verkopen verkoop Verkoop halter zoetig verbod aanwezig aanwezigheid daling virus immers

Most Recent English Words:

fault whether amazing amaze hamster master contemplate contemplation debate connectivity consideration considerate cargo reflexion humility card bibliography modulation postulate reefer fact skirt tart balloon woman llama fat FAT flea step steps protagonist venereal consider considering toady anxiety tenure thunder thundering fleet ideal parvis quiet buffalo sustainability sullen archaeology cover route scan bin support community vessel attorney derive derivable harsh toast appreciate appreciation mince upholstery volition cornflower will knowledgable want solid-colored legacy maze compare inquiry decontamination oblige obliged union attenuate attenuation fuss intertwine kind school experience experienced glutton toilet type quality cervix emphasize access reduction brand acknowledgement research study take taken disperse envious thus scruple scruples story oversimplified over-simplified define yield hence bloodflow even armament jewellery gape gaping henhouse tough spitz comprise cage gala squall pussy buy poet rooster roost obey normal think thought pretty prettiest halt halter necessary how sprout sprouting their deter seal impatient sometimes undergraduate melancholy theft clever spleen vase sixteen fire cordial alliate grind ground liar constitute cocaine renegade allay notary declination side descendant elucidate pharmacy physiotherapy plus merchant merchants couch converse attribute steal stealth foist seabed sea-bed compromise witness betray us U.S. fast faster run fetch Fetch expose question erotic common orphanage scallop purr nice true