Most Recent Dutch Words:

uitvoering weten wet ondervinden zien gebruiken gebruik gesmijt verliezen festival dom DOM uitspraak bewering stelling alinea fossiel enten schurft leiding inleiding opletten oplettend totstandkomen peuter peuteren keuken genieten tip tippen as ingenieus door wasbenzine snappen snap pastille gevangenis spatie spaties afslijpen schrijver vermindering afspelen Afspelen organisatie opschepperig zin zinnen kinderbed rommelig collega rumoerig veerkracht sport plattegrond uitleggen uitleg voogdijraad betekenis kolibrie bedrijf bedrijven Bedrijf hulpmiddel drommel drommels stereotype schuur schuren topvorm stereotiep shag vriend vrienden ontruiming spiegel geldig toestemming schade conditie hoed hoeden ontvangen verwijzen vragen vraag leraar leraren tank tanken openbreken garantie rage foelie muze vroeger vroeg familie stopwoord zeikerd kritisch zwaartekracht streling receptioniste schrijven schreef week wijken weken ophalen quiz antwoord antwoorden persoonlijk persoonlijkheid wonen winnen waarschuwen rammelaar waardebon overgaan lied liedje weer weren rust rusten brood psycholoog wennen kaas kazen WER kaart duur tijd kolen huis huizen herinneren vlees dicht missen mist deur probleem uitsmijter land landen Åland Land apparaat ontwikkelen ontwikkeld opa drie kind tastbaar gebruiksaanwijzing gebruiksaanwijzingen reis reizen rei aanraakbaar hoog student vos vossen laag geluid luiden stoel stoelen pakje begeleidster strik strikken voorwoord bij gekir schat schatje hemel welk welke bed pen pennen ledenpop donderdag sigaret belanghebbende wij modderput sprot voren vore kamer zijn

Most Recent English Words:

abominable legitimate fall Christmas-tree photograph photographs eventually release depict describe lager infidelity change fascine dear Dear cause DOM meaningless merciless grant granting hobgoblin blunder Allhallows brief assign deplore deplorable tumble star fossil miracle crop dice six amalgamate tactical administer engender insurgent honor honorable we as AS snap design perform tell report speak apply execute add claim claiming pull beer inflict although sense travel traveling pastille TWAIN emery badger thread answer speech nurse school fortress redoubt boisterous water coin coins demonstrate outline motion mote announce blunt incoherent suggest appoint few evince portray Germany provoke arouse encounter roar roaring enmity drop allright assault resolute resoluteness result resulting cross offend hurt enquiry differential shag even evenly order quarrel discord reprimand reproach element track tracks meet use orthography putsch worm-shaped triple discuss consent show villain postulate prompt linger turtleneck tank waste eliminate posit refute replenish conclusive student remind surprise prejudice prejudiced clear drain delay C# C realize understand understanding offender defiance rest list essay osprey league loan loans rust brood crosses sure sureness embarrass strip review pursue rebuttal fable fabled insubordination truncate mist possum land Åland pray electricity fix fixer ringdove hubby dictionary collapse decency kind nude digger real tangible study studying committee delicatessen