Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. eerbiedwaardig:


Dutch

Detailed Translations for eerbiedwaardig from Dutch to English

eerbiedwaardig:

eerbiedwaardig adj

  1. eerbiedwaardig (statig; waardig; deftig)
  2. eerbiedwaardig (achtbaar; achtenswaardig)

Translation Matrix for eerbiedwaardig:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
estimable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig
honorable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig braaf; edelachtbaar; eerbaar; eerlijk; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel
honourable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig braaf; edelachtbaar; eerbaar; eerlijk; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel
respectable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beschaafd; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerzaam; enorm; fatsoenlijk; flink; fors; indrukwekkend; keurig; kies; manierlijk; netjes; respectabel; substantieel; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
stately deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; ambtelijk; beroemd; deftig; doorluchtig; formeel; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; officieel; plechtig; plechtstatig; ruim; statig; verheven; vooraanstaand; voornaam; weids; zeer plechtig

Related Words for "eerbiedwaardig":