Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. eerbiedwaardigheid:
  2. eerbiedwaardig:


Dutch

Detailed Translations for eerbiedwaardigheid from Dutch to English

eerbiedwaardigheid:

eerbiedwaardigheid [de ~ (v)] noun

  1. de eerbiedwaardigheid (statigheid; deftigheid)
    the respectability

Translation Matrix for eerbiedwaardigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
respectability deftigheid; eerbiedwaardigheid; statigheid aanzien; achtbaarheid; achtenswaardigheid; betamelijkheid; eerbaarheid; faam; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; naam; netheid; prestige; reputatie; roep; status; welgemanierdheid; welvoeglijkheid

Related Words for "eerbiedwaardigheid":


eerbiedwaardigheid form of eerbiedwaardig:

eerbiedwaardig adj

  1. eerbiedwaardig (statig; waardig; deftig)
  2. eerbiedwaardig (achtbaar; achtenswaardig)

Translation Matrix for eerbiedwaardig:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
estimable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig
honorable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig braaf; edelachtbaar; eerbaar; eerlijk; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel
honourable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig braaf; edelachtbaar; eerbaar; eerlijk; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel
respectable achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beschaafd; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerzaam; enorm; fatsoenlijk; flink; fors; indrukwekkend; keurig; kies; manierlijk; netjes; respectabel; substantieel; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
stately deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; ambtelijk; beroemd; deftig; doorluchtig; formeel; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; officieel; plechtig; plechtstatig; ruim; statig; verheven; vooraanstaand; voornaam; weids; zeer plechtig

Related Words for "eerbiedwaardig":