Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. krotwoning:


Dutch

Detailed Translations for krotwoning from Dutch to English

krotwoning:

krotwoning [de ~ (v)] noun

  1. de krotwoning (krot)
    the slum dwelling; the shed; the dump; the slum; the hut; the den

krotwoning [de ~ (v)] noun

  1. de krotwoning

Translation Matrix for krotwoning:

NounRelated TranslationsOther Translations
den krot; krotwoning hok; hol; hol van een dier; hut; hutje; leger; schuilplaats
dump krot; krotwoning achterbuurt; back-up; back-upbestand; crashdump; dump; gribus; krottenbuurt; krottenwijk
hut krot; krotwoning hok; hut; hutje
shed krot; krotwoning afdak; barak; bergplaats; bouwkeet; depot; hangaar; hok; hut; hutje; keet; koestal; loods; luifel; opslagplaats; opslagruimte; pakhuis; schuur; voorraadschuur; warenhuis
slum krot; krotwoning achterbuurt; armenwijk; gribus; hutje; kot; krot; krottenbuurt; krottenwijk; sloppenwijk
slum dwelling krot; krotwoning achterbuurt; gribus; krottenbuurt; krottenwijk
VerbRelated TranslationsOther Translations
dump achterlaten; nalaten
shed vergieten
OtherRelated TranslationsOther Translations
substandard housing krotwoning

Related Words for "krotwoning":

  • krotwoningen