Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. plotselinge uitbarsting:


Dutch

Detailed Translations for plotselinge uitbarsting from Dutch to English

plotselinge uitbarsting:

plotselinge uitbarsting [znw.] noun

  1. plotselinge uitbarsting (ontlading)
    the discharge; the explosion; the blast; the boom; the bang; the sudden explosion

Translation Matrix for plotselinge uitbarsting:

NounRelated TranslationsOther Translations
bang ontlading; plotselinge uitbarsting bam; dreun; explosie; haardracht; harde slag; klap; knal; kwak; ontploffing; plof; pony; smak
blast ontlading; plotselinge uitbarsting dreun; klap; knal; kwak; smak
boom ontlading; plotselinge uitbarsting bam; bloei; dreun; explosie; hausse; hoogconjunctuur; klap; knal; kwak; ontploffing; plof; rijzing; smak; toename; vooruitgang; vordering
discharge ontlading; plotselinge uitbarsting afdanken; afschaffen; afvoer; afwatering; decharge; emissie; kwijting; loslating; lossing; lozing; ontlading; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; uit de dienst ontslaan; uitlading; uitstoot; vrijlating; waterafvoer
explosion ontlading; plotselinge uitbarsting bam; emotionele uitval; explosie; knal; ontploffing; plof; uitbarsten; uitbarsting; uitval
sudden explosion ontlading; plotselinge uitbarsting
VerbRelated TranslationsOther Translations
bang bonken; een klap geven; hameren; hard slaan; hengsten; kloppen met een hamer; knallen; meppen; rammen; slaan; timmeren
blast bekritiseren
boom blaffen; bloeien; brullen; bulderen; daveren; knallen; schreeuwen; tot hoogconjunctuur komen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afladen; afscheiden; afvloeien; afvoeren; congé geven; dwingen ontslag te nemen; eruit gooien; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; van zijn positie verdrijven; verzenden; wegsturen; wegzenden
AdverbRelated TranslationsOther Translations
bang boem
OtherRelated TranslationsOther Translations
blast laten exploderen; opblazen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
blast bliksems; verdraaid; verduiveld

Related Translations for plotselinge uitbarsting