Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. wroetend onderzoeken:


Dutch

Detailed Translations for wroetend onderzoeken from Dutch to English

wroetend onderzoeken:

wroetend onderzoeken verb

  1. wroetend onderzoeken (doorwroeten)
    to root; to rout; to burrow
    • root verb (roots, rooted, rooting)
    • rout verb (routs, routed, routing)
    • burrow verb (burrows, burrowed, burrowing)

Translation Matrix for wroetend onderzoeken:

NounRelated TranslationsOther Translations
burrow grot; hol; hol van een dier; leger; nest; schuilplaats; spelonk
root hoofdmap
VerbRelated TranslationsOther Translations
burrow doorwroeten; wroetend onderzoeken rondwroeten; snuffelen; woelen; wroeten; wurmen
root doorwroeten; wroetend onderzoeken graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; vastgroeien; wegkapen; woelen; wortel schieten; wortelen; wroeten; wurmen
rout doorwroeten; wroetend onderzoeken graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen; woelen; wroeten; wurmen

Related Translations for wroetend onderzoeken