Dutch

Detailed Translations for bastaard from Dutch to Spanish

bastaard:

bastaard [de ~ (m)] noun

  1. de bastaard (hybride)
    la mezcla; el híbrido; el bastardo; la forma intermedia; el cruzamiento; el cruce; el empalme; el hijo bastardo
  2. de bastaard (buitenechtelijk kind)
    el bastardo; el hijo bastardo; el desgraciado; el bribón

Translation Matrix for bastaard:

NounRelated TranslationsOther Translations
bastardo bastaard; buitenechtelijk kind; hybride
bribón bastaard; buitenechtelijk kind aartsbedrieger; aartsleugenaar; bandiet; boef; boosdoener; booswicht; deugniet; doortrapte leugenaar; fielt; galgenbrok; galgentronie; guit; lelijkerd; mispunt; naarling; olijkerd; onverlaat; paljas; picaro; rakker; rekel; rotzak; schalk; schavuit; schelm; schobbejak; schoft; schurk; slechtaard; smeerlap; smiecht; snaak; snoodaard; spitsboef; stinkerd
cruce bastaard; hybride aftakking; driesprong; knooppunt; kruising; kruising van straten; kruispunt; oversteek; oversteekplaats; overweg; punt waar lijnen elkaar kruisen; splitsing; tweesprong; verkeersknooppunt; vertakking; voetgangersoversteekplaats; wegkruising; wegsplitsing; zebrapad
cruzamiento bastaard; hybride kruising; kruising van straten; kruispunt; oversteek; oversteekplaats; overweg; splitsing; voetgangersoversteekplaats; wegkruising; wegsplitsing; zebrapad
desgraciado bastaard; buitenechtelijk kind drommel; ellendeling; etter; etterbak; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lelijkerd; lomperd; mispunt; ongelukkige; proleet; schlemiel; schoft; schurk; slemiel; slungel; smeerlap; stakker; stuk ongeluk; stumper; sukkel; vlegel; watje; zielenpiet
empalme bastaard; hybride aaneenkoppeling; aaneensluiting; aanhechting; aanvoeging; aftakking; alliantie; bond; bondgenootschap; driesprong; knooppunt; koppeling; kruispunt; kruisverbinding; splitsing; spruitstuk; verbinding; verbond; verkeersknooppunt; vertakking; wegsplitsing
forma intermedia bastaard; hybride mengvorm; tussenvorm
hijo bastardo bastaard; buitenechtelijk kind; hybride
híbrido bastaard; hybride mengvorm; tussenvorm
mezcla bastaard; hybride amalgamatie; fusie; melange; mengeling; menging; mengsel; mengvorm; mix; mêleren; tussenvorm; varia; vermenging; versmelting
ModifierRelated TranslationsOther Translations
desgraciado betreurenswaardig; deerlijk; godgeklaagd; hemeltergend; jammer; jammerlijk; naar; naargeestig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; onvolwaardig; onzalig; rampspoedig; rouwig; schandalig; schandelijk; sneu; somber; spijtig; teleurstellend; ten hemel schreiend; treurig; verdrietig; verfoeilijk; vol tegenslag; zeer ergerlijk

Related Words for "bastaard":

  • bastaarden, bastaards

Wiktionary Translations for bastaard:

bastaard
noun
  1. een kind dat niet geboren is uit een wettig huwelijk

Cross Translation:
FromToVia
bastaard bastardo bastard — person born to unmarried parents
bastaard desgraciado; hijo de puta bastard — contemptible etc. person
bastaard comecuandohay; cacri; perro mestizo; perro callejero; mil leches; gozque; chusco; chumino; chucho; perro aguacatero; perro criollo; tinaquero; sato; quiltro; PP; zaguate mongrel — someone of mixed kind
bastaard bastardo; bastarda Bankertveraltend, heute meist abwertend, auch als Schimpfwort: nicht eheliches Kind
bastaard bastardo; hijo de puta; hijoputa bâtard — (vieilli) enfant né hors mariage.