Summary


Dutch

Detailed Translations for in de war from Dutch to Spanish

in de war:


Translation Matrix for in de war:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
atónito geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward beduusd; geschokt; getroffen; met de mond vol tanden; met open mond; ontdaan; onthutst; ontredderd; ontsteld; ontzet; paf; perplex; sprakeloos; stomverbaasd; van streek; verbaasd; verbijsterd; verbluft; verbouwereerd; verstomd; verwonderd
confuso geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward achterlijk; bedeesd; beduusd; beschroomd; beteuterd; bleu; diffuus; flauw; gek; geschift; geschokt; gestoord; getroffen; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mesjogge; mistig; nevelachtig; niet doorzichtig; niet duidelijk; niet goed snik; niet helder; onbepaald; ondoorzichtig; onduidelijk; onhelder; onklaar; onoverzichtelijk; onthutst; ontredderd; ontsteld; ontzet; paf; perplex; schroomvallig; schuchter; stupide; timide; troebel; vaag; vaag waarneembaar; vagelijk; van streek; verlegen; wazig; wollig; zot
desconcertado geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward achterlijk; bedeesd; bedremmeld; beschroomd; beteuterd; betrokken; bleu; diffuus; dwaas; eigenaardig; gek; geremd; geschift; geschokt; gestoord; getroffen; idioot; idioterig; ingehouden; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; met de mond vol tanden; met open mond; niet goed snik; onthutst; ontredderd; ontsteld; ontzet; paf; perplex; schroomvallig; schuchter; sip; sprakeloos; stupide; teleurgesteld; timide; typisch; vaag waarneembaar; van streek; verbaasd; verbijsterd; verbluft; verlegen; verschrikt; verstomd; verwonderd; vreemd; zot
embrollado doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward door elkaar heen; warrig
en desorden dooreen; in de war; overhoop asociaal; bandeloos; chaotisch; door elkaar; dooreen; ongeregeld; onmaatschappelijk; onordelijk; onverzorgd; ordeloos; rommelig; slordig; verwaarloosd; verwilderd; wanordelijk
revuelto doorelkaar; in de war dooreengegooid; dooreengeworpen; doorelkaargegooid

Related Translations for in de war