Summary


Dutch

Detailed Translations for opbrengst from Dutch to Spanish

opbrengst:

opbrengst [de ~ (v)] noun

  1. de opbrengst (rendement; uitkomst; product; voortbrengsel; oogst)
    el beneficio; el rendimiento; la cosecha
  2. de opbrengst
    el ingreso; el ingresos

Translation Matrix for opbrengst:

NounRelated TranslationsOther Translations
beneficio oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; baat; benefiet; boodschap; gewin; hoogte van produktie; koop; nut; productiviteit; profijt; waarde; winst
cosecha oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel afscheiding; beschot; druivenoogst; hek; hekwerk; krop; oogst; opbrengst van een gewas; opbrengst van gewas; opeengepakte bladeren; pluk; schot; tussenmuur; tussenmuurtje; tussenschot; wijnoogst
ingreso opbrengst inkomst; inkomsten; ontvangstbewijs; opname; opvang; plaatsing van artikel; reçu; toelating; toetreding
ingresos opbrengst aankomst; arbeidsloon; bezoldiging; binnenkomst; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; intredingen; loon; ontvangsten; revenu; salaris; soldij; traktement; verdienste; verdiensten; wedde
rendimiento oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; arbeidsprestatie; baat; boodschap; doorvoer; gewin; hoogte van produktie; koop; nut; nuttig effect; nuttigheid; prestatie; productiviteit; profijt; rendement; utiliteit; waarde; werkprestatie; winst
- resultaat; uitkomst

Related Words for "opbrengst":

  • opbrengsten

Synonyms for "opbrengst":


Related Definitions for "opbrengst":

  1. wat het oplevert1
    • de opbrengst van de collecte is groot1

Wiktionary Translations for opbrengst:


Cross Translation:
FromToVia
opbrengst cosecha crop — natural production for a specific year
opbrengst ingresos proceeds — revenue
opbrengst retorno revenue — income from an investment
opbrengst cosecha moissonrécolte des blés et autres céréales.
opbrengst producto; cosa; objeto; mercancía; género; herramienta; instrumento; medio produitrésultat créatif de l’activité humaine.
opbrengst cosecha récolte — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for opbrengst