Dutch

Detailed Translations for doortastendheid from Dutch to French

doortastendheid:

doortastendheid [de ~ (v)] noun

  1. de doortastendheid
    le dynamisme; la force; le ressort; l'ardeur; la résolution; l'énergie; la vitalité; la fermeté énergique; l'action immédiate

Translation Matrix for doortastendheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
action immédiate doortastendheid
ardeur doortastendheid aandrang; aandrift; ambitie; animo; belangstelling; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; devotie; drang; drift; eerzucht; elan; energie; enthousiasme; esprit; fascinatie; felheid; fut; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; hitte; ijver; ijverigheid; intensiteit; interesse; inzet; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onrustigheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; puf; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; uitbundigheid; uitgelatenheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vurigheid; vuur; warmte; wellust; werklust; werkzaamheid; woeligheid; zin; zorgzaamheid
dynamisme doortastendheid aandrift; daadkracht; energie; esprit; fut; kracht; krachtdadigheid; momentum; pittigheid; puf; voortvarendheid; werklust
fermeté énergique doortastendheid
force doortastendheid aandrift; daadkracht; druk; dwang; dynamiek; energie; esprit; felheid; fermheid; fiksheid; flinkheid; forsheid; fut; geweld; heftigheid; hevigheid; impuls; intensiteit; invloed; kracht; krachtdadigheid; macht; momentum; pressie; prikkel; puf; sterkte; stevigheid; stimulans; vermogen; werklust
ressort doortastendheid aandrift; arrondissement; daadkracht; departement; energie; esprit; fut; jurisdictie; kracht; momentum; puf; rechtsgebied; springveer; weerbaarheid; werklust
résolution doortastendheid beslissing; beslistheid; besluit; besluiten; fermheid; gedecideerdheid; kordaatheid; maatregel; opzet; pertinentie; plan; raadsbesluit; resolutie; schikking; standvastigheid; stelligheid; vastberadenheid; vastbeslotenheid; voornemen; voorziening
vitalité doortastendheid aandrift; arbeidskracht; arbeidsvermogen; daadkracht; energie; esprit; fut; groeikracht; kracht; levenskracht; levensvatbaarheid; momentum; puf; vitaliteit; werkkracht; werklust; werkvermogen; werkzaamheid
énergie doortastendheid aandrift; animo; arbeidskracht; arbeidsvermogen; belangstelling; daadkracht; daadkrachtigheid; dynamiek; electrische stroom; energie; esprit; fascinatie; felheid; fiksheid; fut; geboeidheid; incasseringsvermogen; interesse; kracht; krachtdadigheid; kranigheid; manhaftigheid; momentum; pittigheid; puf; sterkte; stroom; veerkracht; weerstand; weerstandsvermogen; werkkracht; werklust; werkvermogen; werkzaamheid; zin

Related Words for "doortastendheid":


doortastend:


Translation Matrix for doortastend:

NounRelated TranslationsOther Translations
crâne cranium; doodshoofd; hersenen; hersenpan; hersens; schedel
dynamique dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte
ferme boerderij; boerenbedrijf; boerenhoeve; boerenhofstede; boerenhuis; boerenwoning; dakstoel; hoeve
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
efficace beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aantrekkelijk; afdoend; beproefd; beslissend; deugdelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; opperbest; overtuigend; probaat
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agissant beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig actief; bedrijvig; bezig; druk; fungerend; handelend
avec force doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig
brave beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; dapper; gemoedelijk; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heldhaftig; heroïsch; hulpvaardig; joviaal; kloek; mild; moedig; onverschrokken; plezierig; stout; stoutmoedig; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
crâne beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
de façon décidée beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
dynamique doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geanimeerd; levendig; vief; vol fut
décidé beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig absoluut; beslist; besluitvaardig; dapper; ferm; flink; gedecideerd; kordaat; moedig; moreel sterk; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onvoorwaardelijk; pertinent; resoluut; standvastig; stoutmoedig; ten enenmale; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vaststaand; volstrekt; vrijmoedig; vrijpostig; zeker
expéditif beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig voortvarend
ferme beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; sterk absoluut; beslist; dapper; degelijk; energiek; ferm; fier; fiks; flink; fysiek sterk; geanimeerd; glorieus; groots; karaktervast; kordaat; krachtig; levendig; moedig; moreel sterk; onvoorwaardelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; pertinent; prat; ronduit; solide; standvastig; stellig; sterk; stevig; ten enenmale; trots; vast en zeker; vastbesloten; vasthoudend; vaststaand; vief; vol energie; vol fut; volhardend; volstrekt; zeker
fermement doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk dapper; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; sterk; stevig; vastbesloten; vasthoudend; volhardend
hardi beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; lichtzinnig; manhaftig; manmoedig; moedig; niet beschroomd; onbeducht; onbeschroomd; onbevangen; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
intrépide beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koelbloedig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; stout; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig; zonder vrees
résolu beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig belicht; beschenen; bijgelicht; dapper; doelbewust; energiek; ferm; flink; helder geworden; koelbloedig; kordaat; krachtig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; opgehelderd; opgelost; opgetrokken; standvastig; vastbesloten; verhelderd; verlicht; vol energie
sûr beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig absoluut; bekend; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; mondig; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; veilig; vertrouwd; volstrekt; voor zichzelf opkomend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
vigoureux doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig dapper; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; intens; intensief; krachtig; moedig; moreel sterk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; sterk; stevig; vasthoudend; volhardend
énergique doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geanimeerd; intens; intensief; krachtig; levendig; vief; vol energie; vol fut; voortvarend
énergiquement doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; ad rem; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geagiteerd; intens; intensief; levendig; slagvaardig; verhit; wakker

Related Words for "doortastend":


Wiktionary Translations for doortastend:


Cross Translation:
FromToVia
doortastend soigneux; soigneuse careful — meticulous