Dutch

Detailed Translations for in de war from Dutch to Swedish

in de war:


Translation Matrix for in de war:

NounRelated TranslationsOther Translations
fel abuis; blaam; bug; defect; dwaling; euvel; feil; fout; fouten; gebrek; gebreken; incorrectheid; machinedefect; mankement; mankementen; misgreep; misslag; misstap; ongelijk; ongemakken; onjuistheid; onrecht; ontstentenis; onvolkomenheid; vergissing; wanprestatie
förbryllad beduusdheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
desorienterad geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward
falskt doorelkaar; in de war achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; geaffecteerd; gefingeerd; gehaaid; gekunsteld; gemaakt; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewrongen; gezocht; gluiperig; in het geniep; kwaadwillig; leep; leugenachtig; listig; met slechte intentie; nagemaakt; niet echt; ondergeschoven; onecht; onheus; onnatuurlijk; onwaar; onwaarachtig; onwelluidend; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; valselijk
fel doorelkaar; in de war abusief; ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
felaktigt doorelkaar; in de war abuis; abusief
förbryllad geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward
förbryllat geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward
förvirrat geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward hoofdbrekend; ongeregeld; onordelijk; ordeloos; rommelig; slordig; wanordelijk; warrig
i oreda dooreen; in de war; overhoop
konfys geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward
konfyst geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward
missriktad doorelkaar; in de war
misstagen doorelkaar; in de war
misstaget doorelkaar; in de war
virrigt geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward lichthoofdig; lichtzinnig

Related Translations for in de war