Swedish

Detailed Translations for förvägenhet from Swedish to German

förvägenhet:

förvägenhet noun

  1. förvägenhet (tapperhet; mod; våghalsighet; gallanteri)
    die Tapferkeit; die Kühnheit; die Schneidigkeit; die Tüchtigkeit; die Heldentat; die Stämmigkeit; die Verwegenheit; die Rüstigkeit; die Stattlichkeit

Translation Matrix for förvägenhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
Heldentat förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet hjältedåd; hjältedöd; konststycke; kraftprov; prestation
Kühnheit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet mod; nerv; utan räddsla; våghalsighet
Rüstigkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet hårdhet; mod; spänstighet
Schneidigkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet beslutsamhet; bryskhet; drivkraft; energi; fart; fasthet; färmitet; handlingskraft; klokhet; korthet; mod; nerv; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; snäsighet; spetsighet; spänstighet; syrlighet; vasshet
Stattlichkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet berömmelse; ceremoni; effektfullhet; eftertryck; fest; festlighet; firande; gripande allvar; högt anseende; kraft; lyx; party; prakt; rikedom; rit; storhet; ståtlighet; upphöjdhet; verkningsfullhet; överdåd; överflöd
Stämmigkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet hårdhet; styrka; vigör
Tapferkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet beslutsamhet; fasthet; mod; nerv; utan räddsla
Tüchtigkeit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet duktighet; fullständighet; färdighet; förmåga; händighet; hållbarhet; kunskap; mod; skicklighet; spänstighet; sundhet; varaktighet
Verwegenheit förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet våghalsighet