Swedish

Detailed Translations for styrka from Swedish to German

styrka:

styrka [-en] noun

 1. styrka
  die Kraft; die Stärke; die Arbeitskraft; die Macht
 2. styrka
  die Tatkraft
 3. styrka
  die Muskelkraft; die Muskelkräfte
 4. styrka (kraft)
  die Stärke; die Kraft
 5. styrka (beväpnade styrkor; armé)
  die Armee; die Kriegsmacht; die Landtruppen; Militär; die Streitmacht; die Landmacht; Heer; die Heeresmacht
 6. styrka (spänstighet; kraft)
  die Geschwindigkeit; Vermögen; die Dynamik; die Kraft; die Schnellheit
 7. styrka (arbetsgrupp; patrull; grupp; team)
  die Arbeitsgruppe; die Gruppe
 8. styrka (vigör)
  die Stämmigkeit
 9. styrka (robusthet; stabilitet; kraftighet; kraftig byggnad)
  die Gedrungenheit

Translation Matrix for styrka:

NounRelated TranslationsOther Translations
Arbeitsgruppe arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team arbetsgrupp; peer to peer-nätverk
Arbeitskraft styrka anställd; arbetare; arbetskapacitet; arbetskraft; besättning; drivkraft; energi; fart; grovarbetare; mannakraft; människokraft; personal; produktivitet
Armee armé; beväpnade styrkor; styrka arbetslag; armé; besättning; försvarsmakt; stridskrafter; stridsmakt
Dynamik kraft; spänstighet; styrka chanser; dynamik; funktionalitet; läran om krafter; möjligheter
Gedrungenheit kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka
Geschwindigkeit kraft; spänstighet; styrka fart; friskhet; full fart; full rulle; hastighet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
Gruppe arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team cirkel; distributionslista; förbund; förening; gille; grupp; gäng; klubb; kontaktgrupp; krets; lag; liten klubb; samfund; sammanslutning; sällskap
Heer armé; beväpnade styrkor; styrka arbetslag; armé; besättning; markstridskrafter; marktrupper; stridskrafter; stridsmakt
Heeresmacht armé; beväpnade styrkor; styrka stridskrafter; stridsmakt
Kraft kraft; spänstighet; styrka beslutskraft; chanser; drivkraft; energi; fart; handlingskraft; initiativ; kläm; kraft; muskelstyrka; möjligheter; stark sida
Kriegsmacht armé; beväpnade styrkor; styrka stridskrafter; stridsmakt
Landmacht armé; beväpnade styrkor; styrka armé; marktrupper; stridskrafter; stridsmakt
Landtruppen armé; beväpnade styrkor; styrka armé; marktrupper
Macht styrka auktoritet; enfluerande; herravälde; inflytande; makt; myndighet; statlig institution; överhet; övervälde
Militär armé; beväpnade styrkor; styrka militär; soldat; stridskrafter; stridsmakt
Muskelkraft styrka
Muskelkräfte styrka
Schnellheit kraft; spänstighet; styrka
Streitmacht armé; beväpnade styrkor; styrka stridskrafter; stridsmakt
Stämmigkeit styrka; vigör förvägenhet; gallanteri; hårdhet; mod; tapperhet; våghalsighet
Stärke kraft; styrka chanser; glöd; häftighet; intensitet; iver; korpulens; mullighet; möjligheter; rundhet; stark sida; stelhet; stärkelse; tjockhet; tyngd; vikt; våldsamhet; övervikt
Tatkraft styrka arbetskapacitet; arbetskraft; drivkraft; energi; fart; funktionalitet; produktivitet; viljekraft
Vermögen kraft; spänstighet; styrka arbetskapacitet; arbetskraft; duglighet; finans medel; färdighet; förmåga; förmögenhet; kapacitet; kapital summa; kraft; levnadslott; lycka; makt; ork; pengar; potential; produktivitet; skicklighet; stort kapital; större summa pengar; öde
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Arbeitsgruppe Arbetsgrupp; Grupp

Synonyms for "styrka":


Wiktionary Translations for styrka:

styrka
Cross Translation:
FromToVia
styrka bekräftigen; stützen; untermauern; bestätigen corroborate — To confirm or support with additional evidence
styrka Kräfte force — group that aims to attack, control, or constrain
styrka Schärfe heat — attribute of a spice that causes a burning sensation in the mouth
styrka Metier métier — activity to which a person is particularly suited; a forte
styrka Stärke strength — quality of being strong
styrka Kraft; Stärke strength — intensity of a force or power
styrka ermahnen; verwarnen; verweisen; rügen exhorterexciter, encourager par ses paroles.
styrka Gewalt; Kraft; Stärke forcefaculté naturelle d’agir vigoureusement, en particulier en parlant de l’homme et des animaux.
styrka Reich; Staat; Gewalt; Macht; Potenz; Stärke; Leistung puissancepouvoir d’imposer son autorité.
styrka beruhigen rassurerredonner l’assurance, rendre la confiance, la tranquillité.

Related Translations for styrka