Swedish

Detailed Translations for spänstighet from Swedish to German

spänstighet:

spänstighet noun

  1. spänstighet (styrka; kraft)
    die Geschwindigkeit; Vermögen; die Dynamik; die Kraft; die Schnellheit
  2. spänstighet (mod)
    die Tüchtigkeit; die Schneidigkeit; die Rüstigkeit

Translation Matrix for spänstighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
Dynamik kraft; spänstighet; styrka chanser; dynamik; funktionalitet; läran om krafter; möjligheter
Geschwindigkeit kraft; spänstighet; styrka fart; friskhet; full fart; full rulle; hastighet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
Kraft kraft; spänstighet; styrka beslutskraft; chanser; drivkraft; energi; fart; handlingskraft; initiativ; kläm; kraft; muskelstyrka; möjligheter; stark sida; styrka
Rüstigkeit mod; spänstighet förvägenhet; gallanteri; hårdhet; mod; tapperhet; våghalsighet
Schneidigkeit mod; spänstighet beslutsamhet; bryskhet; drivkraft; energi; fart; fasthet; färmitet; förvägenhet; gallanteri; handlingskraft; klokhet; korthet; mod; nerv; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; tapperhet; vasshet; våghalsighet
Schnellheit kraft; spänstighet; styrka
Tüchtigkeit mod; spänstighet duktighet; fullständighet; färdighet; förmåga; förvägenhet; gallanteri; händighet; hållbarhet; kunskap; mod; skicklighet; sundhet; tapperhet; varaktighet; våghalsighet
Vermögen kraft; spänstighet; styrka arbetskapacitet; arbetskraft; duglighet; finans medel; färdighet; förmåga; förmögenhet; kapacitet; kapital summa; kraft; levnadslott; lycka; makt; ork; pengar; potential; produktivitet; skicklighet; stort kapital; större summa pengar; öde