Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. allvarligt:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for allvarligt from Swedish to English

allvarligt:


Translation Matrix for allvarligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
calm inre frid; inre lugn; lugn; ro; sinnesfrid; sinnesro
cool avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
grave begravningsställe; grav; gravplats; grift; kista; krypta; viloplats
pressing pressning
worrying bekymrande; pinsamhet; plågsamhet; slavgöra
VerbRelated TranslationsOther Translations
calm lugna; lugna ner
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
calm allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat alldeles lugn; foglig; fogligt; fridfull; fridfullt; fridsam; fridsamt; lugnt; lungn; lungt; rofyllt; seren; serent; stilla; undergivet; vindstilla; vänta tålamodigt
collected allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; ihopsamlad; ihopsamlat; insamlad; insamlat; samlat; stilla
composed allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; sammanställd; sammanställt; stilla
cool allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat affärsmässigt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; nedkyld; orubblig lugnt; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
critical allvarligt; grav; gravt; kritiskt; oroande; oroandet beslutsam; beslutsamt; farlig; farligt; kritiskt; känslig; känsligt; prekärt; problematiskt; prövande; riskfyllt; svår; svårt
demure allvarlig; allvarligt; allvarsamt; dystert; högtidlig; högtidligt
earnest allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; seriös; seriöst äkta; ärlig; ärligt
equanimous allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat
grave allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; dystert; grav; gravt; högtidlig; högtidligt; kritiskt; oroande; oroandet; seriös; seriöst stämningsfull; stämningsfullt; äkta; ärlig; ärligt
placid allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; rofyllt; seren; serent; stilla
pressing allvarlig; allvarligt; nödvändig; nödvändigt; trängande av största vikt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; nödvändig; nödvändigt; oumbärlig; oumbärligt; oundvikligt; övertalande
sedate allvarlig; allvarligt; allvarsamt; dystert; högtidlig; högtidligt stämningsfull; stämningsfullt
serious allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; grav; gravt; kritiskt; oroande; oroandet; seriös; seriöst genuin; uppriktig; äkta; ärlig; ärligt
severe allvarlig; allvarligt häftig; häftigt; hård; hårt; kraftig; kraftigt; oböjbart; sträng; strängt; svår; svårt; våldsamt; äkta; ärlig; ärligt
sincere allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; seriös; seriöst frankt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; rak; rakt; sann; sant; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
sober allvarlig; allvarligt; allvarsamt; dystert; högtidlig; högtidligt anspråkslös; anspråkslöst; flärdfri; flärdfritt; modest; nyktert; pretantionslös; pretantionslöst; saklig; sakligt; sober; sobert; spartanskt
stringent allvarlig; allvarligt; nödvändig; nödvändigt; trängande bindandet; exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist; punktligt; rigoröst; slagkraftig; slagkraftigt; stringent; sträng; strängt; övertygandet
urgent allvarlig; allvarligt; nödvändig; nödvändigt; trängande av största vikt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; nödvändig; nödvändigt; oumbärlig; oumbärligt; oundvikligt
worrying allvarligt; grav; gravt; kritiskt; oroande; oroandet nervös; nervöst; oroligt; ängslig; ängsligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
calm besinningsfull; blickstilla; stiltje; trankil; trankilt
composed fattad
cool trankil; trankilt
critical tillspetsad
earnest enträgen; enträget
grave gravitetisk; livshotande
pressing angelägen; enträgen; enträget
serious allvarstyngd
sober sansad; sansat
urgent angelägen; enträgen; enträget; maktpåliggande

Synonyms for "allvarligt":


Wiktionary Translations for allvarligt:

allvarligt
adverb
  1. in a serious or literal manner

Related Translations for allvarligt