Most Recent Swedish Words:

kollega student tuppkam pigga bord i skida fan fån reklamera mellan bringa fröken förslappa förslappad pengar okokt inkoka handfat tak studentikos kräva krävande kravande anse indikation hävda pundare förvirring skål Skål skal ära åra öra anständig blygsam besöka påverka färga javäl vatten borg säte sate såte överskrida djur ont att hända ögontjänare de öde gulligt skräp sopor varna värna angenäm säga ösa SA fransyska hejda ursprung romani råka raka fras fräs varumärke iskallt efterbliven däremot finansiellt fingertuta lördag teser företagsamt dumma incitament häxa ändå ända anda isflak hantverk oavsiktlig blodsänka sänka sänkas tvätt önska tag tåg avslöja otrovärd otrovärt mur trall bastu buske pergola hjärtsvaghet sinnesstämning tack täcka täck stämning sinne tillverkning cockpit MAL skev frieri friare årsligt hemlängtan bankning konstskap nederlag stum brytning nästa invandrare kommun glömsk stoft utbrista signum kännemärke omsluta blåhaj rinna kvitta slö skitkul kvittens pornografi förvalta lyhörd matematik spelledare tjänstefolk status avvikelse störa stor stör förkasta förkastad melass vekna sakna smil SMIL reparera homogent spackel undra tillställning orädd föregiva föregivande barn pojkvän full uppmärksamhet uppflugen fristad egendomlig storslaget glöd ryslighet missbelåten rysa överens somliga sund benrangel käckhet ätt mjöl slå slagen kretsa hovlig förlustelse rubba rubbad ärva ljushyllt rovlysten slug antal

Most Recent English Words:

backup back-up jurisdiction coercion replica native student age solidarity perch trifle tamper tamp archive sing balance Balance temper tempering supreme furtive poignant because paprika bore naïve nave less poultry sweet sweets execute I discussion animosity courtship say famine manoeuvre manoeuvring adjust then trudge stopgap write wet ask mere merely series beauty-culture help Help infatuation infatuate stunner anarchical overseas delegation murder murderer delight account Account mess repetition reverberate balding lee exemplify bracken review hat clarify business busy Business cohabitation stream streaming ring use elaborate cost costs time debilitate economical allocate defray destroy terras fawn fawner prestige act ACT demonstrate demonstration according accord stoker widow show witness executed suspect count custody breathe tumor charge charged bail runt assault assaulted approach approaching fortunate name evident auntie excess excessive reputation abduct uncle editress preclude lessen come discern discernment determine determined establish row link compression access alive sad pasture little ascertain very sofa stable sated grateful informal procedure guideline clothe clothing stud enuresis representative formal ubiquitous provisions leadership inspect view withdraw arise prepare prepared retrieve Retrieve mean means extinguish obtain guidance attain invigorate mutual unrated proxy Proxy internal good-bye goodbye passive passiveness bond scale unite seam seamen effort accession also pessimistic successful vat V.A.T. VAT