Most Recent Swedish Words:

association flytta galastass hjärnlös tanda tandat långdans allt bok bök stygn omtanke genom ur strosa baka Java-applet hantverkare kontanter teckning värdepapper öppna öppnas treudd tyna uttag uttåg inlägga inlägg belopp död pappersmassa vid stickpropp nödvändigt korsa tillfälle massa mässa hugga blåbär blådåre plocka ana debattera vinkla protsare reflektioner avbryta Avbryt inre finna längd längd- pennvässare gaffel ansvar ombesörja partiordförande gul förallmänligande omloppsbana argare slagfält taksprång logiskt skinka rymdraket prata påverka återbetala minst Minst diktamen distribution dispens alldeles förmåga vanlig vänlig han hån hän fråga Fråga tillfredsställa tillfredsställande MIME riva rev tänka bästa basta skada skadat knäskiva kassaapparat beslut svenska särdrag halta hälta ungefärlig bita bet film påstå påstående ifrågasätta tydlig ställning check vändskiva säga ösa SA nära husägare toalettetui högtidsdräkt samhälle framtid fram gymnasium prov snyggt spindel ung vitna hoppas hoppa tag tåg snäll bus buss miss resfeber bestämma bestämd tålamod skola institut kommun marknadsnisch inställa envis döv bilmekaniker tro tandläkare ort ört skystera räcka racka hos uppehålla uppehåll arbetssökande spara spåra Spara skiss beskaffenhet hej drottning sörja hosta pedagogisk bära bra böra bröa övergrepp lyckande leva levande överleva leta letande skaka måltid viss postnummer ledsamt vildsvin vägledning hångla fåraherde herde puss asket from älskling patient

Most Recent English Words:

case-sensitive treadmill plan embarrass embarrassing issue inquiry disconnect proud indicate quench bile prune restless audience stubborn inwards name energetic truthful truthfully easement beehive Ltd. extension drain associate association circumcise circumcision discord derive myself stamp stamping whirlpool steed define sort larva blank divorce mild ownership Ownership album lavish delicacy hobby village via according wasp execute governance cake place leech decision stick retain traffic guarantee rubbish co-traveller pollution pollute supply supplier luggage stuck litter width depth cylinder champion volcano train dilapidated constitutional dogma dogmas mailbox touchy squeeze fellowship reliable square deplore deplorable idle cultivate cultivation spell rational boastful secret secretive regent factory indecisive generous staff shy cramp cramped bookshop sensitive decay decaying dilute matinée cave detail impulse impulsive groan groaning van VAN supervisor tube negligent distillery feeble underground low motorbike exemption lifeline correction comfort comforted pole lorry execution adieu ferry accountability yet crucial secretly call calls continuous continuously white-spirit thump thumping tricky concern concerning outbreak infant nevertheless submit plain constant incident establish occasion posthumously prime recovery hive hives crypt hip connexion bend charter hospital offer conciliatory prosperity crown embroider petrol frustrate long longing lean labor laborer drop dropping communality classify classified sibling spray cartilage register executive recipient consultant constituency analyze reach combination