Swedish

Detailed Translations for växla from Swedish to English

växla:

växla verb (växlar, växlade, växlat)

 1. växla (utbyta; byta; utväxla)
  to exchange
  – put in the place of another; switch seemingly equivalent items 1
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  to switch; to swop; to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • switch verb (switches, switched, switching)
  • swop verb, British (swops, swopped, swopping)
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
  to interchange; to change; to trade; to convert; to change for; to shunt
  • interchange verb (interchanges, interchanged, interchanging)
  • change verb (changes, changed, changing)
  • trade verb (trades, traded, trading)
  • convert verb (converts, converted, converting)
  • change for verb (changes for, changed for, changing for)
  • shunt verb (shunts, shunted, shunting)
 2. växla (flytta; byta)
  to exchange; to change; to barter; to trade in
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  • change verb (changes, changed, changing)
  • barter verb (barters, bartered, bartering)
  • trade in verb (trades in, traded in, trading in)
  to swap; to switch
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
  • switch verb (switches, switched, switching)
 3. växla (byta)
  to exchange
  – put in the place of another; switch seemingly equivalent items 1
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  to swop; to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swop verb, British (swops, swopped, swopping)
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
  to trade; to barter; to change for
  • trade verb (trades, traded, trading)
  • barter verb (barters, bartered, bartering)
  • change for verb (changes for, changed for, changing for)
 4. växla (byta)
  to swop; to switch; to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swop verb, British (swops, swopped, swopping)
  • switch verb (switches, switched, switching)
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
 5. växla
  to exchange; to trade in
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  • trade in verb (trades in, traded in, trading in)
 6. växla (byta; ändra)
  to switch
  • switch verb (switches, switched, switching)
 7. växla (ersätta)
  to replace; substitute; to interchange; to reappoint
  to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)

Conjugations for växla:

presens
 1. växlar
 2. växlar
 3. växlar
 4. växlar
 5. växlar
 6. växlar
imperfekt
 1. växlade
 2. växlade
 3. växlade
 4. växlade
 5. växlade
 6. växlade
framtid 1
 1. kommer att växla
 2. kommer att växla
 3. kommer att växla
 4. kommer att växla
 5. kommer att växla
 6. kommer att växla
framtid 2
 1. skall växla
 2. skall växla
 3. skall växla
 4. skall växla
 5. skall växla
 6. skall växla
conditional
 1. skulle växla
 2. skulle växla
 3. skulle växla
 4. skulle växla
 5. skulle växla
 6. skulle växla
perfekt particip
 1. har växlat
 2. har växlat
 3. har växlat
 4. har växlat
 5. har växlat
 6. har växlat
imperfekt particip
 1. hade växlat
 2. hade växlat
 3. hade växlat
 4. hade växlat
 5. hade växlat
 6. hade växlat
blandad
 1. växla!
 2. växla!
 3. växlad
 4. växlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

växla [-ett] noun

 1. växla (byta)
  the swapping; the exchange; the trading; the interchanges

Translation Matrix for växla:

NounRelated TranslationsOther Translations
barter byte; byteshandel; ombyte; utbyte
change byta; byte; bythandel idkande; förvandling; förändring; kris; modifiering; modifikation; mutation; ombyte; omstigning; omväxling; rättelse; sväng; utbyte; utveckling; vändning; vändpunkt; växel; växling; ändring; ändringsförslag; överflyttning
exchange byta; växla aktiemarknad; byte; byteshandel; bythandel idkande; börs; fondbörs; ombyte; utbyte; växling
interchanges byta; växla utbyten; varuutbyten; växlingar
substitute avlösning; byta spelare; ersätta; ersättande; ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; reservist; ställföreträdare; substitut; suppleant; surrogat; utbyte; vikariera
swap byte; ombyte; utbyte
swapping byta; växla
switch byta spelare; byte; knapp; kontakt; ljusknappen; ombyte; omkopplare; spår; strömbrytare; strömväxlare; utbyte; växel; växling
swop byte; ombyte; utbyte
trade affärer; förhandling; handel; handelsvara; kommers; vara; yrke; yrkestillhörighet
trading byta; växla förhandla; handelsdriva; sälja
VerbRelated TranslationsOther Translations
barter byta; flytta; växla byta
change byta; flytta; utbyta; utväxla; växla byta kläder; byta om; byta ut; böja; förnya; förändra; göra om; klä om; kröka; modifiera; växla om; ändra
change for byta; utbyta; utväxla; växla
convert byta; utbyta; utväxla; växla bygga om; flytta; flytta bort; förvandla; göra om; konvertera; kristna; ombyta; omforma; omsätta; omvandla; omvända; ploga; plöja; räkna om; återuppbygga
exchange byta; flytta; utbyta; utväxla; växla förnya; renovera; rusta upp; återställa
interchange byta; ersätta; utbyta; utväxla; växla blanda ihop; byta ut; förnya; förväxla; förändra; renovera; rusta upp; ändra; återställa
reappoint ersätta; växla återanställa; återvälja
replace ersätta; växla ersätta; sätta tillbaka; växla om; återställa
shunt byta; utbyta; utväxla; växla ordna; rangera; reda ut; sortera
substitute ersätta; växla ersätta; vara ersättning för
swap byta; ersätta; flytta; utbyta; utväxla; växla förnya; renovera; rusta upp; återställa
switch byta; flytta; utbyta; utväxla; växla; ändra byta ut; förändra; ändra
swop byta; utbyta; utväxla; växla
trade byta; utbyta; utväxla; växla bedriva handel; förnya; handla; renovera; rusta upp; återställa
trade in byta; flytta; växla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
substitute erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
barter schackra; sjackra
change förbyta; förbytas; förändra; skiftning; växelpengar; ömsa
convert konvertit; omräkna; proselyt
exchange utskifta; utväxling
interchange utväxling
replace remplacera
substitute avbytare; substituera
switch strömställare
trade affärsgren; kommmers; köpenskap; yrkesverksamhet
trading köpenskap
ModifierRelated TranslationsOther Translations
trading göra affärer

Synonyms for "växla":


Wiktionary Translations for växla:

växla
verb
 1. to vary by turns
 2. to happen, succeed, or act by turns
 3. to perform by turns
 4. To change (something) to the specified state using a switch

Cross Translation:
FromToVia
växla switch schalten — einen Schalter betätigen
växla change; convert changer — Convertir des pièces de monnaie
växla transform; change; turn; alter; amend; convert; shift transformermétamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.

Related Translations for växla