Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. artikel:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for artikel from Swedish to English

artikel:

artikel [-en] noun

 1. artikel (punkt)
  the article
  – one of a class of artifacts 1
  • article [the ~] noun
   • an article of clothing1
  the good; the object; the item; the matter; the thing; the gadget
 2. artikel
  the article
  – (grammar) a determiner that may indicate the specificity of reference of a noun phrase 1
 3. artikel
  the post; the article
  – A message that appears in a newsgroup, public folder, or other forum accessible by a number of individuals. 2
 4. artikel
  the article
  – A text-based piece of content in the knowledge base. 2
 5. artikel
  the item
  – A product or service that a company buys from a vendor and/or sells to a customer. 2
 6. artikel (stycke; del; bit)
  the piece; the fragment; the particle; the section; the little bit

Translation Matrix for artikel:

NounRelated TranslationsOther Translations
article artikel; punkt föremål; handelsvara; konsumtionsvara; publikation; skrift; tryckalster
fragment artikel; bit; del; stycke flisa; fragment; skärva
gadget artikel; punkt apparat; gadget; grej; manick; pryl
good artikel; punkt vara
item artikel; punkt Outlook-objekt; innehåll; objekt; tema
little bit artikel; bit; del; stycke en liten bit; liten bit
matter artikel; punkt affär; angelägenhet; brutna stenar; fråga; händelse; kalk; material; problem; sak; substans
object artikel; punkt föremål; måltavla; objekt; skottavla
particle artikel; bit; del; stycke
piece artikel; bit; del; stycke bit; del; klump; liten bit; pjäs; portion; skiva; smula; stycke; underbar människa
post artikel anställning; arbete; brevpost; jobb; pelare; position; post; påle; stake; stång; ståplats; vakt; vaktpost
section artikel; bit; del; stycke avdelning; avsnitt; beståndsdel; bit; brigad; del; division; element; genomskärning; genomsnitt; ingrediens; portion; presentationsavsnitt; profil; rubrik; segment; sektion; skära; stycke; trupp; överskrift
thing artikel; punkt föremål
VerbRelated TranslationsOther Translations
matter släcka; stänga av
object göra invändningar; invända; klaga; protestera; tala emot
post anlägga; anslå; bokföra; lägga; placera; posta; ställa; sätta
OtherRelated TranslationsOther Translations
article persedel
fragment brottstycke; fragmentera; skärva
gadget mackapär
good bästa; slängd
item programpunkt
matter materia; spörsmål
object objekt; opponera; tingest
particle gnutta; partikel
piece spelbricka; styck
post affischera; stämp
section balk; delsträcka; utsnitt
thing grunka; persedel; pinal; ting; tingest
ModifierRelated TranslationsOther Translations
good angenäm; angenämt; behagligt; behändighet; bra; duktigt; effektiv; effektivt; glatt; i ordning; kapabelt; korrekt; kunnig; kunnigt; lycklig; lyckligt; sakkunnig; trevlig; trevligt; ärlig; ärligt

Synonyms for "artikel":


Wiktionary Translations for artikel:

artikel
noun
 1. article in a dictionary or encyclopedia
 2. section of a legal document
 3. part of speech that specifies a noun
 4. story, report, or opinion piece
 5. member of a group or class
 6. written document shorter than a book
 7. academic paper

Cross Translation:
FromToVia
artikel article GeschlechtswortLinguistik: deutsche Bezeichnung für Artikel
artikel article ArtikelGrammatik: das Geschlechtswort, eine Wortart
artikel article ArtikelRechtswesen: Abschnitt eines Gesetzes, Manifests und dergleichen
artikel article ArtikelJournalistik: kurzer, in sich abgeschlossener Text im Rahmen einer Zeitung, Zeitschrift oder eines Buches
artikel article; commodity ArtikelHandel: bestimmte Art von Ware
artikel article article — mot-outil introduisant un syntagme nominal

Related Translations for artikel