Swedish

Detailed Translations for ge from Swedish to English

ge:

ge verb (ger, gav, givit)

 1. ge (överlämna; överräcka)
  to give; to hand over; to delate; to extend; to present with; give to; to pass; to offer; to deliver up
  • give verb (gives, gave, giving)
  • hand over verb (hands over, handed over, handing over)
  • delate verb (delates, delated, delating)
  • extend verb (extends, extended, extending)
  • present with verb (presents with, presented with, presenting with)
  • give to verb
  • pass verb (passes, passed, passing)
  • offer verb (offers, offered, offering)
  • deliver up verb (delivers up, delivered up, delivering up)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 2. ge (överlämna; leverera; lämna ut; lämna över)
  to deliver; to bring; to supply; to provide; to bring around; to hand over to; to furnish; to send; to ship; to send round; to give
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • hand over to verb (hands over to, handed over to, handing over to)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
  • send round verb (sends round, sent round, sending round)
  • give verb (gives, gave, giving)
 3. ge (sträcka; ; räcka)
  to reach
  • reach verb (reachs, reached, reaching)
 4. ge (donera; skänka)
  to donate; to give
  • donate verb (donates, donated, donating)
  • give verb (gives, gave, giving)
 5. ge (leverera)
  to deliver
  – To provide or give. 2
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)

Conjugations for ge:

presens
 1. ger
 2. ger
 3. ger
 4. ger
 5. ger
 6. ger
imperfekt
 1. gav
 2. gav
 3. gav
 4. gav
 5. gav
 6. gav
framtid 1
 1. kommer att ge
 2. kommer att ge
 3. kommer att ge
 4. kommer att ge
 5. kommer att ge
 6. kommer att ge
framtid 2
 1. skall ge
 2. skall ge
 3. skall ge
 4. skall ge
 5. skall ge
 6. skall ge
conditional
 1. skulle ge
 2. skulle ge
 3. skulle ge
 4. skulle ge
 5. skulle ge
 6. skulle ge
perfekt particip
 1. har givit
 2. har givit
 3. har givit
 4. har givit
 5. har givit
 6. har givit
imperfekt particip
 1. hade givit
 2. hade givit
 3. hade givit
 4. hade givit
 5. hade givit
 6. hade givit
blandad
 1. ge!
 2. ge!
 3. given
 4. givande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ge:

NounRelated TranslationsOther Translations
hand arbetare; arbetsanhörig; assistent; dräng; fingervisning; förslag; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; hjälp; medarbetare; medhjälpare; påpekande; tips; vink
hand over överlämna
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
pass bergstig; biljett; fribiljett; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; passersedel; tillstånd
reach bana; färd; område; räckvidd; sträcka; väg
ship båt; farkost; fartyg; skepp
supply anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; mått; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa; hemleverera; leverera; lämna; skicka; ta med
bring around ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa till sans; få att kvickna till; leverera; lämna; skicka; övertala; övertyga
delate ge; överlämna; överräcka
deliver ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa till världen; dela ut; föda; förse; hemleverera; leverera; lämna; lämna över; skicka; släppa fri; tillföra; överräcka
deliver up ge; överlämna; överräcka
donate donera; ge; skänka
extend ge; överlämna; överräcka bygga; bygga till; bygga ut; föröka sig; lägga till; stretcha; sträcka ut; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; öka; ökas
furnish ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bekläda; förse; förskaffa; hölja; införskaffa; isolera; klä; klä sig fin; klä sig på; leverera; lämna; möblera; skicka; tillhandahålla; täcka
give donera; ge; leverera; lämna ut; lämna över; skänka; överlämna; överräcka avge; deklarera; dela ut; förse; ge en present; leverera; lämna över; räcka; skicka; tilldela; tillföra; upge
give to ge; överlämna; överräcka räcka; skicka
hand ge; överlämna; överräcka räcka; skicka
hand over ge; överlämna; överräcka erbjuda; hemleverera; leverera; räcka; skicka; överföra; överräcka
hand over to ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra
offer ge; överlämna; överräcka erbjuda; förevisa; ge en present; lova; offerera; presentera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; utställa; visa; överräcka
pass ge; överlämna; överräcka besöka; förgå; ge sig iväg; ; gå förbi; gå igenom; gå till; hända; inträffa; passera; räcka; röra; ske; skicka; tillbringa
present with ge; överlämna; överräcka
provide ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna dela ut; förse; förskaffa; införskaffa; leverera; lämna; lämna över; skaffa; skicka; tillföra; tillhandahålla
reach ge; ; räcka; sträcka knycka bort; ; ta ifrån
send ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna avsända; efterskänka; eftersända; leverera; lämna; remittera; skicka; skicka vidare till; sända; återvisa; översända
send round ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna skicka runt
ship ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna avsända; embarkera; frakta; gå ombord; kliva ombord; lasta; leverera; lämna; skeppa; skicka; stiga ombord; sända
supply ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna anskaffa; avsända; förse; förse med; införskaffa; leverera; lämna; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla
OtherRelated TranslationsOther Translations
deliver avkunna; avlämna; förlösa; tillställa; överbringa
deliver up överantvarda
extend prolongera; utsträcka; uttänja; utöka
furnish furnera
give avgiva; giva; presenta
hand gast; tillställa
hand over framlämna; lämnande
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
pass avkunna; bestå; förflyta; förlida; förlöpa; langa; passering; svinna; övergå
reach anträffa; hinna
send expediera; förpassa; försända; tillställa
ship avskeppa; inskeppa; utskeppa
supply furnera; leverera; tillhandahållande

Synonyms for "ge":


Wiktionary Translations for ge:

ge
verb
 1. to give, pass or transmit with the hand
 2. transfer the possession of something to someone else
 3. distribute (cards)
 4. to express by means of words
 5. to produce as return
 6. to produce as a result

Cross Translation:
FromToVia
ge give schenken — geven
ge give geven — overdragen van het bezit van iets aan iemand anders
ge enter; feed; key in; input eingebenTechnik: einer Maschine, zumeist einer Rechenmaschine, einem Computer oder Automaten, bestimmte Befehle zur Bearbeitung übergeben beziehungsweise bestimmte Daten einarbeiten
ge result; arise ergeben — zur Folge haben, als Resultat haben
ge give geben — jemandem etwas reichen bzw. in die Nähe oder Hände legen
ge put machenregional für einfüllen, auffüllen
ge bail; hand over; lease bailler — désuet|fr donner.
ge give; donate donner — Faire un don ; transférer, sans rétribution, la propriété d’une chose que l’on posséder ou dont on jouir, à une autre personne.

Related Translations for ge