Swedish

Detailed Translations for klar from Swedish to English

klar:

klar adj

 1. klar (klart; ljus; tydligt; ljust)
 2. klar (avbördat; klart; lättad; )
 3. klar (klargjord; klart; klargjort; klarnat)
 4. klar (förståeligt; klart; tydlig; tydligt)
  clear
 5. klar (klart; tydligt; öppet; uttryckligt; öppen)
 6. klar (klart; glatt; färgstark; färgstarkt)
  colourful; cheerful; florid; colorful
  bright
  – having striking color 1
 7. klar (klart)
 8. klar (klart)
 9. klar
 10. klar (molnfritt; klart)
 11. klar (lysande; belysande; klart; tydligt)
 12. klar (öppen; uppriktig; klart; )
 13. klar (färdig; klart)

Translation Matrix for klar:

NounRelated TranslationsOther Translations
graphic bild; digital bild; grafik
square fyrkant; kvadrat; torg
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
blunt avtrubba
clear avmarkera; befria; duka av; fria; frigöra; frikänna; fritaga; förklarad oskylig; förtulla bagage; göra fri; rengöra; rensa; rensa ut; rentvå; röja undan; röja upp; städa ur; sälja av; sälja ut; tömma
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
blunt frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt abrupt; bryskt; burdus; burdust; frispråkig; frispråkigt; från ingenstans; okänsligt; oskarp; oskarpt; plötslig; plötsligt; rak på sak; rakt på sak; slött; trubbig; trubbigt; trög; trögt
cheerful färgstark; färgstarkt; glatt; klar; klart färggrann; glad; gladlynt; glatt; glädjefullt; glädjerik; glädjerikt; glättig; glättigt; godlynt; godmodig; godmodigt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; lycklig; lyckligt; lättsam; lättsamt; munter; muntert; vitalt
clarifying klar; klargjord; klargjort; klarnat; klart förklarande; förklarandet; förtydligad; förtydligat; klarläggandet; uppenbar; uppenbart
clear-cut klar; klart; ljus; ljust; tydligt distinkt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad
clear-thinking klar; klart
cloudless klar; klart; molnfritt
colorful färgstark; färgstarkt; glatt; klar; klart färgglad; färgglatt; färggrann; färgrik; färgrikt; färgstark; färgstarkt; högfärgad; högfärgat; munter; muntert; rik på färger
colourful färgstark; färgstarkt; glatt; klar; klart färgglad; färgglatt; färggrann; färgrik; färgrikt; färgstark; färgstarkt; högfärgad; högfärgat; munter; muntert; rik på färger
comprehensible klar
crude frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt billig; billigt; enkel; enkelt; jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; oförblommerat; osminkad; osminkat; primitiv; primitivt; slät; slätt; vulgärt
distinct klar; klargjord; klargjort; klarnat; klart; ljus; ljust; tydligt anslående; distinkt; frapperande; imponerande; markant; slående; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad
explicit frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; uttryckligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet anslående; bestämd; bestämt; distinkt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; frapperande; imponerande; kraftigt; markant; slående; utpräglad; uttalad
florid färgstark; färgstarkt; glatt; klar; klart blommigt; färggrann; prydd med blommor; prytt med blommor
frank frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppet
graphic klar; klart; ljus; ljust; tydligt grafisk; grafiskt
intelligible klar begripbart; begriplig; begripligt; fattbar; fattbart; förståbarr; förståelig; förståeligt
lucid klar; klart
luminous belysande; klar; klart; lysande; tydligt uppenbar; uppenbart
obvious klar; klart anslående; braskandet; bullersam; bullersamt; framstående; frapperande; grannt; imponerande; markant; ofelbart; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; prålig; pråligt; skrikigt; skränig; skränigt; slående; uppenbar; uppenbart
outspoken frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ofördomsfull; ofördomsfullt; öppen; öppet
overt frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
plain slätt
prepared färdig; klar; klart avslutat; beredd; berett; färdigt; förberett; redo
ready färdig; klar; klart avslutad; avslutat; berett; flexibelt; foglig; fogligt; fullständig; fullständigt; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; följsam; följsamt; tillräckligt kokat; villig; villigt
straightforward frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet
unburdened avbördad; avbördat; avlastat; klar; klart; lättad; lättat; uppenbart obesvärad; obesvärat; skattefri; skattefritt
unclouded klar; klart; molnfritt
understandable klar; klart
AdverbRelated TranslationsOther Translations
openly frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frispråkig; frispråkigt; hög; högt; ljudligen; uppriktig; uppriktigt; öppet
OtherRelated TranslationsOther Translations
bright nyter
clear avklara; bana; cleara; förtulla; given; givet; klarera; tullbehandla; åskådlig; överskådlig; överskådligt
clear-headed klartänkt
clear-thinking klartänkt
cloudless molnfri
comprehensible fattlig; gripbar
crude oförädlad
explicit explicit; uttrycklig
frank troskyldig
graphic målande
intelligible lättfattlig
lucid åskådlig; överskådlig; överskådligt
luminous luminös
obvious evident; lättbegriplig; lättbegripligt; solklar; solklart; synbarlig
openly öppet
plain knaper
prepared parat; tillagad
ready ferm; parat; redobogen; redoboget; undangjord; undangjort
square ruta
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bright färgstark; färgstarkt; glatt; klar; klart; ljus; ljust; tydligt begåvad; begåvat; blank; blankt; eldig; eldigt; fyndigt; färggrann; förståndig; intelligent; klipsk; klok; klokt; knipslug; knipslugt; kvick; kvickt; listig; listigt; modern; modernt; munter; muntert; skarpsinnigt; slug; smart; snygg; snyggt; spirituös; stilig; stiligt; talangfull; talangfullt; uppenbar; uppenbart
clear avbördad; avbördat; avlastat; förståeligt; klar; klargjord; klargjort; klarnat; klart; ljus; ljust; lättad; lättat; molnfritt; tydlig; tydligt; uppenbart avslutat; blek; blekt; fri; fritt; färdigt; färglös; färglöst; genomlysande; genomskinlig; genomskinligt; klarhet; klart; munter; muntert; ofelbart; ofärgat; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; tydligt; uppenbar; uppenbart
clear-headed klar; klart
plain frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frankt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rak; rakt; rakt på sak; rent; trivial; trivialt; tydligt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; ärligt; öppen; öppet
ready for use färdig; klar; klart avslutat; funktionsdugligt; färdig att användas; färdigt; färdigt att användas; stridsklar; stridsklart
square frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt fyrkantig; fyrkantigt
straight frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt bara; direkt; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; rättframt; snörrät; uppriktig; ärlig; ärligt; öppen; öppet

Synonyms for "klar":


Wiktionary Translations for klar:

klar
adjective
 1. clear
 2. In a state of having completed or finished an activity
 3. without clouds
 4. bright, not obscured
 5. transparent in colour
 6. vivid
 7. ready, prepared

Cross Translation:
FromToVia
klar distinct; clear; marked deutlich — wahrnehmbar durch die Sinne
klar finished; ready; done fertig — abgeschlossen; beendet; zu Ende geführt; komplett
klar bright; light hell — leuchtend, nicht dunkel
klar obvious; clear klaroffensichtlich
klar clear klarungetrübt
klar lucid luzid — geistvoll, klar und verständlich dargestellt
klar clear; bright; light; shiny; distinct; plain; obvious; explicit; lucid; straightforward; light-coloured clair — Qui a l’éclat du jour, de la lumière.
klar distinct; different; discrete distinct — Qui est nettement séparer d’une autre, parler de certain choses.
klar limpid; transparant; pellucid; clear; distinct; plain; obvious; explicit; straightforward limpide — Qui est clair, transparent.

Related Translations for klar