Swedish

Detailed Translations for lycka from Swedish to English

lycka:

lycka [-en] noun

 1. lycka (gladhet)
  the happiness; the luck; the bliss; the joy
 2. lycka (succé; framgång; välstånd)
  the success; the prosperity
 3. lycka (välsignelse)
  the bliss; the glory; the blessedness; the magnificence; the happiness; the deliciousness; the joy; the well-being
 4. lycka (njutning; nöje; glädje; förtjusning)
  the delight; the enjoyment; the pleasure; the joy
 5. lycka (sällhet)
  the redemption; the salvation; the delight; the deliverance; the bliss; the release; the happiness; the rescue; the liberation
 6. lycka (levnadslott; öde)
  the windfall; the luck; the fortune
 7. lycka (tur; tillfällighetsträff; lyckträff)
  the lucky coincidence; the chance; the godsend; the pleasant surprise; the stroke of unexpected luck; the piece of luck; the stroke of luck; the bit of good luck; the bit of luck; the piece of good luck
 8. lycka (eufori; glädje)
  the euphoria; the well-being; the happiness

Translation Matrix for lycka:

NounRelated TranslationsOther Translations
bit of good luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur flax; lyckträff; tur
bit of luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lyckokast; lyckträff; skänk från ovan
blessedness lycka; välsignelse
bliss gladhet; lycka; sällhet; välsignelse
chance lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lyckokast; möjlighet; skänk från ovan; träffare; tur
deliciousness lycka; välsignelse
delight förtjusning; glädje; lycka; njutning; nöje; sällhet behag; förförelse; förtjusning; hänryckning; njutning; nöje; åtnjutande; översvallande glädje
deliverance lycka; sällhet
enjoyment förtjusning; glädje; lycka; njutning; nöje
euphoria eufori; glädje; lycka
fortune levnadslott; lycka; öde förmögenhet; stort kapital; större summa pengar
glory lycka; välsignelse berömdhet; glans; pompa; populairität; prakt; storslagenhet; ståt; ära
godsend lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lycklig sammanträff; lyckokast; lyckträff; skänk från ovan; träffare
happiness eufori; gladhet; glädje; lycka; sällhet; välsignelse gladhet; munterhet
joy förtjusning; gladhet; glädje; lycka; njutning; nöje; välsignelse behag; fullkomlighet; fulländning; förlustelse; gladhet; glädjerop; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; ofelbarhet; rolighet; skoj; skojighet; skrik av glädje; åtnjutande
liberation lycka; sällhet amnesti; befrielse; benådning; frisläppande; liberation; överseende
luck gladhet; levnadslott; lycka; öde
lucky coincidence lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur
magnificence lycka; välsignelse
piece of good luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lyckträff
piece of luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur träffare
pleasant surprise lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lycklig sammanträff; lyckträff
pleasure förtjusning; glädje; lycka; njutning; nöje behag; belåtenhet; festligt; fullkomlighet; fulländning; förlustelse; gladhet; glädje; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; ofelbarhet; rolighet; skoj; skojighet; tillfredsställelse; uppsluppenhet; upptåg; välbehag; åtnjutande
prosperity framgång; lycka; succé; välstånd framgångar; välstånd
redemption lycka; sällhet friköpande; inlösning; uppköpt; utlösande; återbetalning
release lycka; sällhet amnesti; avrör; befrielse; benådning; frigivning; frisläppande; släppa; släppa loss; överseende
rescue lycka; sällhet befrielse; lindring; lättnad
salvation lycka; sällhet frälsning
stroke of luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur flax; lyckträff; träffare; tur; unik chans; unik möjlighet
stroke of unexpected luck lycka; lyckträff; tillfällighetsträff; tur lycklig sammanträff
success framgång; lycka; succé; välstånd framgång; lyckande
well-being eufori; glädje; lycka; välsignelse framgångar; välfarande
windfall levnadslott; lycka; öde lycklig sammanträff; lyckokast; lyckträff; skänk från ovan; träffare; unik chans; unik möjlighet
VerbRelated TranslationsOther Translations
delight charma; fascinera; fröjda; glädja; liva upp
release avskeda; avskjuta; avslöja; befria; frige; frigöra; frisläppa; frisläppning; lancera; låta flyga; lösa; lösge; offentliggöra; publicera; slunga ut; släppa; släppa fri; släppa ut; sparka; vara befriad från
rescue rädda; släppa fri
OtherRelated TranslationsOther Translations
blessedness salighet
bliss lycksalighet
chance chans; hasard; slump
delight fröjd; fägnad
godsend gudagåva
joy fröjd
liberation frigörelse
luck hasard; slump
pleasure förnöjelse
prosperity blomstring; medgång; välgång
redemption förlossning; återlösning
release frigiva; friställa; frita; lössläppande
rescue undsätta
success publikframgång; välgång

Synonyms for "lycka":


Wiktionary Translations for lycka:

lycka
noun
 1. something that happens to someone by chance
 2. -
 3. emotion of being happy
 4. perfect happiness

Cross Translation:
FromToVia
lycka fortune Fortune — Glück, günstige Fügung, Erfolg
lycka happiness; luck gelukprettige loop van de omstandigheid

Related Translations for lycka