Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. måltavla:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for måltavla from Swedish to English

måltavla:

måltavla noun

  1. måltavla (skottavla)
    the aim; the target; the object
  2. måltavla (markering; mål)
    the mark; the target

Translation Matrix for måltavla:

NounRelated TranslationsOther Translations
aim måltavla; skottavla mening; strävan; vilja
mark markering; mål; måltavla beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
object måltavla; skottavla artikel; föremål; objekt; punkt
target markering; mål; måltavla; skottavla mål; målsättning; målvärde; syfte
VerbRelated TranslationsOther Translations
aim måtta; rikta; sikta
mark anteckna; beskriva; beteckna; bocka av; brännmärka; definiera; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; utmärka
object göra invändningar; invända; klaga; protestera; tala emot
OtherRelated TranslationsOther Translations
aim riktmärke; riktpunkt; syfta
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
object objekt; opponera; tingest
target riktmärke

Synonyms for "måltavla":

  • pricktavla

Wiktionary Translations for måltavla:


Cross Translation:
FromToVia
måltavla target Scheibe — Fläche, auf die beim Sport- und Übungsschießen gezielt wird