Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. oåterkallelig:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for oåterkallelig from Swedish to English

oåterkallelig:


Translation Matrix for oåterkallelig:

NounRelated TranslationsOther Translations
final final; slut; slutet; slutpunkt
imperative imperativ; väsentligheten
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
definite definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt definitiv; definitivt; distinkt; permanent; slutgiltigt; utpräglad; uttalad
final oåterkallelig; oåterkalleligt beslutsam; beslutsamt; definitiv; definitivt; efterliggande; evig; evigt; för alltid; förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; permanent; slutgiltig; slutgiltigt; till slut; villkorslös; villkorslöst
imperative definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt av största vikt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; imperativ; imperativt; nödvändig; nödvändigt; oavvislig; oavvisligt; oumbärlig; oumbärligt; oundvikligt
incontrovertible definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt obestridligt; säker; säkert
indisputable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt förbehållslös; förbehållslöst; obestridbar; obestridbart; obestridligt; odiskutabel; odiskutabelt; oemotsäglig; oemotsägligt; oomtvistligt; ovillkorligt; säker; säkert; villkorslös; villkorslöst
inevitable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundviklig; oundvikligt
irretrievable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt oersättlig
irrevocable oåterkallelig; oåterkalleligt
unavoidable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
definite uttrycklig
final sluttävlan
imperative bjudande; ultimativ; ultimativt
incontrovertible ovedersäglig
indisputable obestridlig; odisputabel
inevitable ofrånkomlig
irretrievable räddningslös
irrevocable orygglig
unavoidable ofrånkomlig

Synonyms for "oåterkallelig":


Wiktionary Translations for oåterkallelig:

oåterkallelig
  1. unable to be retracted or reversed